th-menu search
Bilde: Geografi og klima
 Foto: Elisabet Eikås
Foto: Elisabet Eikås

Geografi og klima

Afghanistan består av ulendt fjellterreng, med dype daler og mektige fjell. I et land med et relativt tørt klima og begrenset nedbør er fjellene også den viktigste vannkilden.

Hindu Kush-fjellene strekker seg fra den østlige grensen til Kina og Pakistan, og  vest over Afghanistan, idet de skiller de nordlige provinsene fra resten av landet. Afghanistans høyeste fjelltopp heter Noshaq og er 7492 meter høyt. Hovedstaden Kabul ligger på 1800 meter over havet, beskyttet av høye fjell som er snødekte langt inn i våren.

Afghanistan har et område på 647.500 km2, det vil si landet er nesten dobbelt så stort som Norge. Det er delt opp i 34 provinser som er litt større enn et norsk fylke. De 34 provinsene er delt opp i totalt 398 distrikter. 

Afghanistan har ikke kyst og grenseområdene mot Pakistan og Iran er lange og kuperte, noe som gjør oppgaven med grensekontroll vanskelig, siden det er store avstander mellom grensepostene. I nord grenser Afghanistan mot de sentralasiatiske republikkene Turkmenistan, Usbekistan og Tadsjikistan. Sist men ikke minst, Wakhan-korridoren, en smal fjellstripe, forbinder Afghanistan med Kina. Den ble etablert som en buffersone mellom de russiske og britiske imperiene i det 19. århundre.

Avstanden fra havet gir Afghanistan et typisk innlandsklima med tørre og halvtørre stepper med varme somre og kalde vintre. De lavereliggende delene av landet har halvtørt eller tørt ørkenklima. Langs den iranske grensen er varm, tørr, støvete vind blant de mest ubehagelige trekk ved sommerværet. Temperaturen varierer ofte sterkt i løpet av en enkelt dag idet den kan gå fra under 0 grader ved daggry til nærmere 40 grader midt på dagen.

Sommeren er varm overalt. I lavlandet kan temperaturen noen ganger bli svært høy, i motsetning til høyfjellsområdene. Vinteren kan være veldig barsk, spesielt i fjellområdene. Noen områder er isolert fra første snøfall om høsten til vårløsningen har smeltet snøen igjen. I de mest kritiske tilfeller kan dette bety  opp til, og mer enn seks måneder i året. Været er mest ustabilt i løpet av vinteren og våren, og det meste av den årlige nedbøren faller på denne tiden. Påvirkningen av Middelhavet strekker seg hele veien til Afghanistan med lavtrykk som bringer vinternedbør. De høye fjellene i sør skjermer Afghanistan mot sommerregnet som slår inn over India og deler av Pakistan med sørvest-monsunen. Fra juni til oktober kommer det nesten ikke regn. Antall soltimer per dag varierer fra 6-7 timer om vinteren til 12-13 timer om sommeren.

Tørke, jorderosjon og mangel på rent drikkevann er store problemer for befolkningen. Alle afghanere lider imidlertid ikke av vannmangel. I det lavtliggende slettelandet i nord finnes relativt fruktbar jord med vannkilder som fylles fra elver, innsjøer og bekker fra Hindu Kush. Tidligere var større områder av Hindu Kush-fjellene dekket av frodig skog, særlig i nord og øst. De vanligste tresortene for øvrig er hassel, einer, valnøtt, vill fersken, mandel, eik, oliven, lønn, morbær, selje, ask og mange andre. I løpet av de siste tiårene har 90 prosent skogen blitt ødelagt og mye av tømmeret eksportert til nabolandet Pakistan. Andre årsaker til avskogingen er vedhogst til brensel og beitedyr som spiser de små spirene og således hindrer skogen i å fornye seg.  Som en følge av dette kan en stor del av Afghanistan bli utsatt for jorderosjon, som igjen forverrer avskogingen og ødeleggelsen av beitemark.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad