th-menu search

Kultur

Afghanistan er et flerkulturelt og flerspråklig samfunn med en lang historie og eldgamle tradisjoner. De forskjellige regionene i landet har sine egne blandinger av etnisiteter, språk og tradisjoner.

Kulturen i Afghanistan reflekterer landets gamle røtter og geopolitiske beliggenhet som et veiskille for invaderende hærer og en gjennomfartsåre for handelsmenn. Afghanere oversvømmes fremdeles av internasjonal påvirkning, selv om den i dag stort sett kommer gjennom TV, radio og film, snarere enn fra en kamelkaravane. Hjemvendte flyktninger bringer også med seg internasjonal påvirkning både av musikk, litteratur og andre kunstformer. Afghanistan har et blomstrende musikkmiljø, og selv om det fortsatt er dominert av menn, trosser unge kvinner etablerte normer.

Selv om indiske såpeoperaer fortsatt er populære, har afghanske TV-kanaler i stadig større grad begynt å vise serier som er produsert lokalt, alt fra en spennende politiaksjonsserie til et realitetsshow som viser en omreisende lege på landsbygda. Det er få som har oppnådd like stor popularitet som Afghan Star, en realitetsserie basert på en suksessrik internasjonal ide, der deltakerne konkurrerer om å være den beste sangeren. 

Selv om de fleste urbane afghanere har tilgang til TV, er det sjeldnere på landsbygda. Der er radio fortsatt en populær måte å få oppdatering på nyheter og musikk. Tradisjonelt blander afghansk musikk stiler fra det indiske subkontinent til Iran, men hver etnisk stamme har sine egne melodier og musikkstiler. Til tider sammenlignet med Elvis Presley, er Ahmad Zahir (1946 - 1979) et ikon i afghansk kultur. For det meste sang han på Dari, og komponerte og fremførte alt fra pop og rock til klassisk populær afghansk musikk.

Afghanske håndverkstradisjoner er rike. Selv vanlige sekker til å bære produkter til markedet er ofte brodert for å gjøre dem vakrere. En kamelkaravane ser ofte ut som en sirkusparade med dyr som er pyntet med vevde stasplagg. Tradisjonell islamsk kalligrafi og grafisk kunst kommer til uttrykk i de fine filigransornamenter som dekorerer mange bygninger. Og håndvevde afghanske tepper er populære, spesielt de mørkerøde ullteppene vevet i tradisjonen fra Mazar-e Sharif.

Afghanske diktere er velkjente og respekterte. Jaluddin Rumi var en poet på trettenhundretallet som ble født i Balkh-provinsen, men er kjent og berømt over hele verden. Innen pashtunsk litteratur er Khushal Khan Khattak (1613-1689) ett av de store navnene. Han var en fremstående pashtunsk kriger, stammehøvding og poet. Han skrev poesi på pashto, dari og urdu og fremmet pashtunsk nasjonalisme gjennom sine skrifter.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad