th-menu search
Bilde: Språk
 Foto: NAC
Foto: NAC

Språk

Høye fjell og dype daler har delt Afghanistan i mange språkgrupper. Likevel er mange afghanere tospråklige idet de både snakker sitt eget morsmål og fellesspråket dari.

Afghanere snakker totalt et imponerende antall av 45 forskjellige morsmål, men så mange som 17 av disse er i ferd med å dø ut. De fleste av disse er språk som har utviklet seg i små samfunn i Hindu Kush-fjellene. Den største trusselen mot disse er paradoksalt nok afghanernes evne til å lære nye språk. I tillegg til å snakke et morsmål og dari snakker mange også andre språk som urdu, engelsk eller russisk.

To offisielle språk

Det er to offisielle språk i Afghanistan, dari og pashto. Anslagene over antall morsmålsbrukere varierer sterkt siden ingen folketelling har vært holdt i landet på flere tiår. Anslagene over antall innfødte daritalende varierer fra 25% til 50% og antall pashtotalende fra 35% til 55%. Men, mens ikke-innfødte pashtotalende sjelden velger å lære pashto, er dari det vanligste andrespråket i Afghanistan, og det språket som ulike etniske og språklige grupper bruker for å kommunisere seg i mellom. Tyrkiske språk (primært usbekisk og turkmensk) snakkes av om lag 11% av befolkningen.


Engelsk-dari ordbok fra 1970-tallet. Foto: NAC.

Dari

Dari tilhører den indoiranske grenen av indoeuropeisk, og er en afghansk form for persisk. Det er skrevet i et tilpasset arabisk alfabet og har svært mange låneord fra persisk og arabisk. Navnet, dari, viser til at det ble brukt ved de kongelige afghanske hoff fra det 18. århundre. Siden det er vanlig i litteratur, innen statsadministrasjonen og i forretningslivet fungerer dari som fellesspråk for afghanere med ulik språkbakgrunn.

Pashto

Pashto er et indoeuropeisk språk som er morsmålet til de fleste pashtunere i Afghanistan og Pakistan. Pashto-navnet og uttalen brukes i det sørlige Afghanistan, mens pakhto brukes i øst og nord. Etter det 7. århundre ble språket sterkt påvirket av arabisk og i nyere tid av farsi, hindi og urdu. Det skrives i et modifisert arabisk alfabet med ekstra bokstaver som er lagt til for spesielle pashto-lyder. Det er påvirket av sanskrit og har mange låneord fra persisk og arabisk. Siden pashto har vært utbredt i fjellene som grenser til Pakistan har språket utviklet seg i mange lokale dialekter. De sydlige dialektene sies å være ”bløtere” enn de nordlige dialektene.

Slik hilser man noen i Afghanistan:

-          på Dari: ”Chotor asty”

-          på Pashto: ”Assalam u alaikum” eller ”senga yai”

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad