th-menu search

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om valget? Er du journalist og vil få en kommentar eller komme i kontakt med ressurspersoner med kunnskap om valget? Vil du vite hvem som har skrevet tekstene?

Denne valginformasjonen er utarbeidet av en redaksjon med en hovedvekt av frivillige afghanske bidragsytere, bosatt både i Afghanistan og i Norge. Det redaksjonelle ansvaret ligger hos Afghanistankomiteens sekretariat i Oslo. 

Disse har bidratt til valginformasjonen: Heidi Sofie Kvanvig, Herdis Sigurgrimsdottir, Anne Siri Renå, Ahmad Gulami, Gulabuddin Sukhanwar, Ramesh Arman, Mustafa Sarvary, Yahya Najafizada, Stein Omar Gjendem. I tillegg har vi fått tekster fra afghanske bidragsytere som ikke ønsker å navngis. 

For spørsmål, ring informasjonsrådgiver Heidi Sofie Kvanvig på 90 64 10 73. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad