th-menu search
Bilde: Kandidater i presidentvalget 2014 
Foto: Public Domain

Kandidater i presidentvalget 2014

For å nå bredt ut og samle inn stemmer fra flere etniske grupper har alle presidentkandidatene valgt visepresidentkandidater med en annen etnisk bakgrunn en de selv. Her beskrives kandidatenes bakgrunn, samt informasjon om deres kandidater til posisjonene som første og andre visepresident.

Av de elleve kandidatene som startet valgkampen i februar står åtte navn igjen på lista over presidentkandidater i skrivende stund. Det forventes at flere kommer til å trekke seg før valget og erklære sin støtte til andre kandidater. Det er en integral del av maktspillet og alliansebyggingen som tilhører afghansk politikk. Derfor er det viktig at denne oversikten inkluderer informasjon om alle kandidatene som var med i starten av valgkampen, også de som har trukket seg. 

I samsvar med den afghanske grunnloven skal kandidatene bare ha afghansk statsborgerskap, de skal være over 40 år og ha afghanske foreldre med islam som sin religion. Noen av disse er uavhengige – og ikke veldig godt kjente – kandidater, mens andre har lang fartstid i afghansk offentlighet.

Abdullah Abdullah

/Tema/ Dato: 05.03.2014

Abdullah Abdullah er partileder og en nøkkelfigur i den afghanske politiske opposisjonen. Han var i en periode utenriksminister i Karzai-regjeringen, men var Karzais største utfordrer ved presidentvalget i 2009. De to burde ha gått videre til runde nummer to i presidentvalget, men Abdullah trakk seg før den ble gjennomført på grunn av omfattende uregelmessigheter under valgets første runde. Les mer

Ashraf Ghani Ahmadzai

/Tema/ Dato: 05.03.2014

Ashraf Ghani Ahmadzai (oftest kalt Ashraf Ghani) er en internasjonalt anerkjent akademiker som har hatt nøkkelstillinger i den afghanske regjeringen fra 2001. Det internasjonale samfunnet knyttet håp til at han ville nå langt i presidentvalget i 2009, men hans skuffende valgoppslutning på 3 prosent av stemmene viste at han slet med å mobilisere blant den afghanske befolkningen. Det ser ut som han har styrket sin stilling siden, blant annet med å alliere seg med den usbekiske krigsherren Abdul Rashid Dostum. Les mer

Zalmai Rassoul

/Tema/ Dato: 15.03.2014

Zalmai Rassoul er en nær alliert av nåværende president Hamid Karzai. Han har vært utenriksminister siden januar 2010, men ansees av mange som en teknokrat snarere enn en politiker som vil klare å samle afghanere. I tillegg kritiseres han av sine motstandere for å ikke ha levert konkrete resultater i nøkkelstillinger i regjeringen siden 2003. Selv om han er av pasthunsk etnisitet tviler noen på at han klarer å mobilisere pashtunere i bredere lag, ikke minst fordi han selv ikke snakker pashto. Les mer

Abdul Qayum Karzai

/Tema/ Dato: 16.03.2014

NB! Denne kandidaten trakk seg fra kampanjen 6. mars og erklærte sin støtte til Zalmai Rassoul. ... Abdul Qayum Karzai er broren til nåværende president Hamid Karzai. Han er en forretningsmann men sliter med et rykte om korrupte forretningsmetoder, og sies å ha fått en rekke kontrakter og oppdrag for det offentlige mens broren har vært president. Les mer

Abdulrab Rasul Sayyaf

/Tema/ Dato: 20.03.2014

Sayaf er en av Afghanistans mest konservative politikere men har stilt seg kritisk overfor Taliban og deres bruk av selvmordsbomber. Han har en høyere grad fra Al-Azhar-universitetet i Egypt, noe som gir ham en viss tyngde for å uttrykke seg om Islam. Samtidig demper det hans autoritet på religiøse spørsmål at han blir beskyldt for grove forbrytelser under borgerkrigen på nittitallet. Les mer

Gul Agha Sherzai

/Tema/ Dato: 20.03.2014

Gul Agha Sherzai har vært provinsguvernør siden 2001, først i Kandahar og i Nangarhar siden 2004, men han er også forretningsmann. Hans logo i presidentkampanjen er en bulldoser, noe som skal symbolisere at han er en handlingens mann som får ting gjort. Sherzai har vært en viktig politisk alliert for Karzai og det ser ut til at han vil spille en rolle i afghansk politikk i tiden som kommer. Les mer

Qutbuddin Helal

/Tema/ Dato: 19.03.2014

Qutbuddin Helal er en konservativ politiker. Han var et viktig medlem av Hezb-e-Islami ledet av Gulbudin Hekmatyar som kjempet mot den sovjetiske invasjonen, og som i dag kjemper på Talibans side. Han stiller nå som uavhengig kandidat, men han er ikke så vel kjent i afghansk politikk. Les mer

Mohammad Dawood Sultanzoy

/Aktuelt/ Dato: 19.03.2014

Dawood Sultanzoy er tidligere pilot og kaptein for Afghanistan National Airlines. Under konflikten på 1980- og 90-tallet bodde han i utlandet og tok ikke aktiv del i afghansk politikk. Han kom tilbake til Afghanistan etter Talibans fall og ble i 2005 valgt til å representere Ghazni-provinsen i underhuset. Han har også hatt et politisk program på afghansk fjernsyn. Les mer

Abdul Rahim Wardak

/Tema/ Dato: 19.03.2014

NB! Denne kandidaten trakk seg fra valgkampen 16. mars. Han har ikke erklært støtte til noen av de andre kandidatene. ... Abdul Rahim Wardak var Afghanistans forsvarsminister fra 2004 til 2012. Det afghanske parlamentet vedtok en mistillitserklæring mot ham i 2012, på grunn av den vedvarende dårlige sikkerhetssituasjonen, men da utpekte Karzai han som sin sikkerhetsrådgiver. Les mer

Mohammad Nadir Naeem

/Tema/ Dato: 19.03.2014

NB! Denne kandidaten trakk seg 26. mars og erklærte sin støtte til Zalmai Rassoul. ... Sardar Mohammad Nadir Naeem er barnebarnet til kong Muhammad Zahir Shah. Han flyttet med foreldrene til Storbritannia som åtteåring etter at onkelen tok makten fra bestefaren i 1973. Så langt er han en ukjent politiker i Afghanistan. Les mer

Hedayat Amin Arsala

/Aktuelt/ Dato: 19.03.2014

Hidayat Amin Arsala hadde en viktig rolle i dannelsen av interimregjeringen etter Talibans fall i 2001 og var visepresident fra 2002 til 2004. Han har vært rådgiver for Hamid Karzai siden 2004. Les mer

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad