th-menu search

Politikk i Afghanistan

Afghansk politikk organiseres i all hovedsak langs etniske linjer eller rundt enkeltpersoner. Mange av dagens politikere har bakgrunn fra motstanden mot Sovjet og Taliban på 1980- og 90-tallet.

Afghanistans politiske historie

/Aktuelt/ Dato: 18.03.2014

Afghanistan har en lang og stolt historie. Landet var lenge hovedstedet i store imperier, noe som har etterlatt viktige kulturminner rundt om kring i landet. Men de siste årtiene har nyhetsbildet fra Afghanistan vært dominert av krig og fattigdom. Les mer

Politiske partier: historisk oversikt

/Aktuelt/ Dato: 18.03.2014

Politiske partier er etablert på bakgrunn av etnisitet og noen baserer seg hovedsakelig rundt enkeltpersoner. Få partier har nasjonale programmer eller er opptatt av grasrotmobilisering blant befolkningen. Les mer

Valgsystemet

/Tema/ Dato: 05.03.2014

Her kan du lese om kriteriene for å stemme, bli president og om forholdet mellom den lovgivende og utøvende makt, presidenten og parlamentet, i Afghanistan. Les mer

Valghistorikk

/Tema/ Dato: 15.03.2014

Størsteparten av de demokratiske prinsippene i Afghanistan stammer fra den første grunnloven som ble utarbeidet av en progressiv konge på 1920-tallet. I 1964 åpnet en ny grunnlov i tillegg for kvinners deltakelse i demokratiske prosesser. Les mer

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad