th-menu search

Om Afghanistan

Afghanistan er et fjellrikt land i Sentral-Asia med en historie og kultur som strekker seg over mer enn 5000 år.

Afghanistan var lenge hovedstedet i store imperier, noe som har etterlatt viktige kulturminner rundt om kring i landet. Men de siste årtiene har nyhetsbildet fra Afghanistan vært dominert av krig og fattigdom. Gjennom landets lange og til tider kaotiske historie, har dette området i verden vært kjent under flere navn. I eldre tider, kalte innbyggerne landet for Aryana. I middelalderen ble det kalt Khorasan, og i moderne tid, Afghanistan.

Regjeringen i Kabul sliter med å få landet på fote igjen økonomisk, men kjemper mot væpnede konflikter, korrupsjon, mye kriminalitet og et svakt statsapparat. Den afghanske økonomien har vist tegn til forbedring etter Talibans fall, men dette overskygges av den uformelle økonomien og bistandsavhengighet.

Afghanistan er omgitt av andre land på alle konter og har ikke direkte tilgang til havet. Landarealet er 652 230 kvadratkilometer, nesten dobbelt så stort som Norge. I vest grenser landet til Iran, i nord til Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og med en kort grense med Kina i det nord-østlige hjørnet. I sør og øst har Afghanistan grense til Pakistan. Les mer om geografi og klima her

Afghanistan er et flerkulturelt og flerspråklig samfunn. De forskjellige regionene i landet har sine egne blandinger av etnisiteter, språk og tradisjoner. I nyere tid preges afghansk kultur også av møtet mellom nye innflytelser og gamle tradisjoner. De offisielle språkene i landet er pashto og dari, men afghanerne snakker over 40 forskjellige morsmål

Afghanistan er et land med mange etniske grupper, hvor de fire største er pashtunere, tadsjiker, hazaraer og usbekere. Det nøyaktige folketallet i Afghanistan er uvisst, siden landet har ikke hatt folketelling siden 70-tallet, men det er beregnet til i overkant av 30 millioner mennesker. 

Landets viktigste religion er Islam der flertallet følger den sunnimuslimske lære og rundt en femdel er shiamuslimer. Afghanistan har også hatt små grupper av sikher, hinduer og jøder, men det er usikkert hvor mange ikke-muslimer er igjen i landet etter en mangeårig konflikt og en periode med talibans islamiststyre. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad