th-menu search
Bilde: Ashraf Ghani Ahmadzai 
Foto: US Department of State

Ashraf Ghani Ahmadzai

Ashraf Ghani Ahmadzai (oftest kalt Ashraf Ghani) er en internasjonalt anerkjent akademiker som har hatt nøkkelstillinger i den afghanske regjeringen fra 2001. Det internasjonale samfunnet knyttet håp til at han ville nå langt i presidentvalget i 2009, men hans skuffende valgoppslutning på 3 prosent av stemmene viste at han slet med å mobilisere blant den afghanske befolkningen. Det ser ut som han har styrket sin stilling siden, blant annet med å alliere seg med den usbekiske krigsherren Abdul Rashid Dostum.

Tema/ onsdag 5. mars 2014

Ghani er anerkjent akademiker med doktorgrad i sosialantropologi, som har skrevet mye om gjenoppbygging av svake stater. Han har også fått mye ros fra det internasjonale samfunnet for sin innsats i Afghanistans gjenoppbygging siden 2001, spesielt for jobben han gjorde som finansminister 2002-2004. Ghani har utdanning fra det amerikanske universitetet i Beirut og Colombia University i New York. 

Han var finansminister fra 2002 til 2004, før han ble rektor ved universitetet i Kabul. I 2006 ble han nominert av Hamid Karzai til å bli FNs generalsekretær. Etter 2009 har han bl.a. vært leder for sikkerhetsoverføringen fra internasjonale til afghanske styrker. Han trakk seg fra denne posisjonen for å bli med i presidentvalget.

Hans valg av krigsherren Dostum som visepresidentkandidat overrasket mange, men det kan ha mye å si for å mobilisere etniske usbekere og velgere i Nord-Afghanistan.

Han ble født i Kabul i 1949, og er pasthuner. Hans kone og barn bor i USA. Politiske motstandere prøver å fremme rykter om at hans kone er kristen, noe som mange i den islamske republikken Afghanistan kan oppfatte som problematisk. Ghani har ikke direkte avkreftet dette.


Abdul Rashid Dostum, første visepresidentkandidat

Abdul Rashid Dostum som anses som den ubestridte lederen for etniske usbekere. Han står sterkt i Nord-Afghanistan, spesielt i nordvest, og forsøker å fremstå som en moderat muslim.  Både internasjonalt og i Afghanistan kobles hans navn til brutale krigsmetoder, spesielt under motstanden mot Taliban på nittitallet. Da han ble visepresidentkandidat for Ghani, ble Dostum likevel den første av kommandantene fra denne voldelige perioden til å be den afghanske befolkningen om unnskyldning for sin rolle i konflikten.

Dostum var alliert med kommunistene under sovjet-okkupasjonen på 1980-tallet. I 1992 vendte han derimot ryggen til kommunistene for heller å alliere seg med Nordalliansen. Det er blitt antydet at dette kan ha fremskyndet motstandsbevegelsens styrting av kommunistene samme år. Med militær støtte fra USA hadde Dostum en nøkkelrolle i å presse Taliban ut av nordområdene, sammen med Mohammad Mohaqiq og Mohammed Atta Noor (som nå er henholdsvis visepresidentkandidat og viktig støttespiller av presidentkandidaten Abdullah Abdullah). Etter 2001 har Dostum hatt noen store titler – men liten aktiv rolle i regjeringen.

Dostum grunnla og er leder for det politiske partiet Junbesh. Han stilte til presidentvalget i 2004 og fikk i overkant av 10 prosent av stemmene. Dostum stilte ikke som presidentkandidat i 2009, men støttet Karzaisgjenvalg.

Dostum er etnisk usbeker. Han ble født i 1954 in Khojha Dukoh i Nord-Afghanistan. Han har fire sønner og fire døtre som bor i Ankara i Tyrkia.


Sarwar Danish, andre visepresidentkandidat

Mohammad Sarwar Danish er både akademiker og har hatt en rekke viktige stillinger i regjeringen siden 2001. Han bidro til utformingen av Afghanistans grunnlov som ble godkjent i 2004.

Han var justisminister fra 2004 til 2010 og minister for høyere utdanning fra 2010 inntil han måtte trekke seg for å kunne stille i presidentvalget. Han tilhører Hizb-e Wahdat partiet ledet av nåværende visepresidenten, Karim Khalili.

Danish fikk utdanningen sin fra ulike studiesteder i Irak, Syria og Iran. Danish har en bachelorgrad både i jus og i islamsk kultur og utdanning, studier i journalistikk og en mastergrad i islamsk rettsvitenskap. Han har publisert en rekke akademiske artikler. Han underviser bl.a. i rettsvitenskap på universitetsnivå i Kabul.

Han er etnisk hazara og ble født i Daikundi-provinsen i 1961.
 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad