th-menu search
Bilde: Valgsystemet

Valgsystemet

Her kan du lese om kriteriene for å stemme, bli president og om forholdet mellom den lovgivende og utøvende makt, presidenten og parlamentet, i Afghanistan.

Tema/ onsdag 5. mars 2014

Stemmerettsalderen i Afghanistan er på 18 år. Paragraf 62 i den afghanske grunnloven av 2004 sier at kandidater til presidentvervet må være født av afghansk foreldre og ha afghansk statsboerskap. Videre må vedkommende være minst 40 år gammel og muslim. Det siste kravet gjelder ikke kandidater til nasjonalforsamlingen. Men loven krever at kandidater til underhuset og senatet må være henholdsvis minst 25 og 35 år gamle ved valgdagen.

Presidenten

Den utøvende makta ledes av en president og to visepresidenter, disse velges i direkte valg for en periode på fem år. Presidentkandidatene nominerer sine visepresidenter. Ved presidentvalget er hele landet én valgkrets. Presidenten velges ved absolutt flertall, dvs. at en ny valgomgang må til dersom ingen av kandidatene oppnår 50+1 i første valgomgang. De to kandidatene med størst oppslutning går da videre i andre valgomgang. Presidenten og visepresidentene kan ikke sitte i mer enn to sammenhengende perioder.

Grunnloven av 2004 plasserer relativ stor makt i presidentens hender. Han er både statsoverhode og øverstkommanderende for landets væpnede styrker. Videre har han blant annet myndighet til å utnevne sine ministre og høyesterettsdommere, men disse må godkjennes av nasjonalforsamlingen.

Nasjonalforsamlingen

Nasjonalforsamlingen i Afghanistan består av to kamre; Mishrano Jirga (Senatet) og Wolesi Jirga/Parleman (underhuset). Senatet består av 102 medlemmer. Loven sier at presidenten kan utpeke 1/3 av senatets medlemmer (for fem år), mens distrikts- og provinsrådene skal hver sende én representant til senatet for henholdsvis tre og fire år. Halvparten av de som pekes ut av presidenten, skal være kvinner. Ettersom distriktsrådene ikke er blitt opprettet enda, har provinsrådene kunne sende to av sine medlemmer til senatet.

Wolesi Jirga, heretter kalt parlamentet/nasjonalforsamlingen, består av 249 medlemmer som velges i direkte valg for fem år. Som i mange andre land er det innført kjønnskvotering i Afghanista for å få kvinner med i politikken. 68 (25 prosent) av plassene i parlamentet er forbeholdt kvinner og ti plasser er reservert det nomadiske kuchi-folket. Valgordningen som benyttes ved provins- og parlamentsvalg, er kjent som «Single Non Transferable Vote System (SNTV)» - enkel ikke overførbar stemmesystem, men dette har vært sterkt kritisert. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad