th-menu search
Bilde: Zalmai Rassoul

Zalmai Rassoul

Zalmai Rassoul er en nær alliert av nåværende president Hamid Karzai. Han har vært utenriksminister siden januar 2010, men ansees av mange som en teknokrat snarere enn en politiker som vil klare å samle afghanere. I tillegg kritiseres han av sine motstandere for å ikke ha levert konkrete resultater i nøkkelstillinger i regjeringen siden 2003. Selv om han er av pasthunsk etnisitet tviler noen på at han klarer å mobilisere pashtunere i bredere lag, ikke minst fordi han selv ikke snakker pashto.

Tema/ lørdag 15. mars 2014

Rassoul var en nær medarbeider og stabssjef av den nå avdøde kong Zahir Shah, som levde i exil i Roma fra 1973. Etter Talibans fall har han samarbeidet med Karzai og hatt en rekke viktige stillinger i Kabul. Han var luftfartsminister i en kort periode i 2002. Han var leder for det nasjonale sikkerhetsrådet fra 2003 til han ble utpekt som utenriksminister i 2010. Han tok legeutdanning i Paris og har vært praktiserende lege både i Frankrike og Saudi-Arabia.

Han er pashtuner, født i Kabul. Hans kandidater for første og andre visepresident er Ahmad Zia Masoud (Tajik) and Habiba Sarabi (Hazara).

 

Ahmad Zia Massoud, første visepresidentkandidat

Ahmad Zia Massoud hadde politiske stillinger i motstandsbevegelsen mot kommunistene og Taliban på åtti- og nittitallet, under ledelsen av broren Ahmad Shah Massoud og svigerfaren Burhanuddin Rabbani. I skyggen av de mer kjente familiemedlemmene var ikke Ahmad Zia kjent i afghansk politikk før Hamid Karzai utpekte han som sin visepresidentkandidat i 2004.

Etter Talibans fall i 2001 ble han utpekt av Hamid Karzai som ambassadør til Russland. Senere fikk han også ansvar for Armenia, Hviterussland og Moldova. Han var visepresident under Karzais første presidentperiode fra 2004 til 2009,men han og Karzai gikk til slutt hver sin vei etter flere politiske uenigheter.

Ahmad Zia Massoud ble født i 1956 i Ghazni-provinsen.


Habiba Sarabi, andre visepresidentkandidat

Habiba Sarabi er lege, politiker og reformist. Hun er mest kjent for sin rolle som Afghanistans første, og hittil eneste kvinnelige provinsguvernør. Hun var guvernør for Bamiyan fra 2005 inntil hun måtte gå av for å kunne stille til valget. Hun var også landets kvinneminister fra 2002 til 2004.

Hun har løftet fram viktigheten av kvinners rettigheter og miljøspørsmål. I 2008 sto hun på Time Magazines liste over «miljøhelter», blant annet for arbeidet hennes med å etablere nasjonalparken Band-e-Amir i Bamiyan. Lokale sivilsamfunnsaktivister kritiserer henne likevel for å ikke ha klart å fått til noe nevneverdig utvikling i Bamiyan-provinsen, som fortsatt er en av de fattigste i Afghanistan.

Sarabi er født i 1956 og er etnisk hazara.


Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad