th-menu search
Bilde: Nader Naderi  
Foto: Mustafa Sarvary

Nader Naderi

Nader Naderi er en kjent menneskerettighetsaktivist. Han er leder av The Free and Fair Election Foundation og leder av Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU). Han har tidligere vært leder av Afghanistan Independent Human Rights Commission.

Tema/ torsdag 13. mars 2014

Hvordan vil du beskrive ytringsfriheten i Afghanistan de siste 12 årene?
En av de store bragdene, og arven etter president Hamid Karzai, er uten tvil ytringsfriheten og fri presse. Media har vokst kraftig og institusjonalisert seg. Nå har media og folk friheten til si hva de vil. Så ytringsfrihet er noe av det viktigste  vi har oppnådd de siste 12 årene.
 

Hvordan står det til med kvinners deltakelse i samfunnsliv og politikk?
Før var kvinners sosiale og politiske deltakelse uhørt i Afghanistan. Etter min mening har vi gjort store fremskritt, og de viktigste endringene er kvinners rettigheter og deltakelse i samfunnsliv. Resultatene og suksessene kan inndeles i tre deler:

  • Politisk deltakelse: Kvinnelige representanter i parlamentet, kvinnelige ministre i regjering, og bred oppslutning blant kvinner i de fire foregående valgene. Alt dette indikerer en omfattende tilstedeværelse av kvinner i politiske prosesser.
  • Sosial deltakelse: Kvinner deltar i sivilsamfunnet og kulturelle aktiviteter.
  • Økonomisk deltakelse: Vi har sett mange nye forretningskvinner som har hatt suksess det siste tiåret.

Det er imidlertid ingen tvil om at mange utfordringer gjenstår, og vi må gjøre mer for kvinnene i Afghanistan.
 

Ungdommens rolle?
Ungdommens deltakelse i samfunnsliv var god i perioden frem til 2008. I tiden etter 2008 har dessverre ungdomsdeltakelse, lokalt og nasjonalt, sakte men sikkert blitt dårligere.
 

Som leder av The Free and Fair Election Foundation of Afghanistan, tror du valgkommisjonen har den kompetansen som trengs for å avholde et rettferdig valg?
Valgkommisjonen har det utstyret og infrastrukturen som trengs for å avholde valget. Men utfordringer gjenstår. Vi er for eksempel usikre på om de har prosedyrer for hindre valgfusk blant funksjonærene, og dette bekymrer mange av oss. Jeg er derfor usikker på om valget blir åpent og rettferdig. Dessverre er det slik at valg aldri kan være hundre prosent åpne.


Hva er din oppfatning av kandidatene? Hvilken kandidat har den beste løsningen, eller kan forsvare fremskrittene som er gjort de siste 12 årene, spesielt innenfor områdene kvinners rettigheter, menneskerettigheter og ytringsfrihet?
Fordi jeg er lederen av The Free and Fair Election Foundation of Afghanistan kan jeg ikke uttale meg om enkeltkandidater. Men jeg kan si det er tre ulike grupper av kandidater: 1) den konservative gruppen, med erfaring fra Jihad og krig 2) De liberale og utdannede 3) Uerfarne og mindre populære grupper uten særlig støtte.


Hvilke forventninger har til den nye regjeringens evne til å verne om ytringsfriheten, menneskerettigheter og kvinners rettigheter?
Vi forventer at de nye regjeringen ikke kun forsvarer det som er oppnådd, men at den bygger videre på arbeidet som er gjort. Det Afghanske folket vil ikke akseptere en politisk plattform eller målsetting som som begrenser ytringsfriheten eller kvinners rettigheter.
 

Hva synes du om fredsforhandlinge med Taliban?
Forhandlinger med Taliban truer verken våre verdier eller de resultatene vi har oppnådd det siste tiåret. Fredsforhandlinger betyr ikke at vi avkall rettferdighet. Vi har konkrete rammeverk og planer for fred og forhandlinger med Taliban. De som eventuelt har begått forbrytelser bør imidlertid ikke inkluderes I fredsprosessen.
 

Hvor viktig blir internasjonal bistand for at den nye regjeringen skal kunne beskytte og ivareta menneskerettigheter, kvinners rettigheter og ytringsfriheten?
Dette er etablerte verdier, men teknisk og finansiell støtte er fortsatt nødvendig. Uten støtte er det sannsynlig at disse verdiene blir utsatt for press.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad