th-menu search
Bilde: Shah Hossain Mortazavi 
Foto: Mustafa Sarvary

Shah Hossain Mortazavi

Shah Hossain Mortazavi er afghansk journalist, sjefsredaktør i den afghanske avisen "8 om morgenen" og politisk kommentator.

Tema/ torsdag 13. mars 2014

Sikkerhet
For tiden er sikkerheten i landet ikke god, men har klart å opprette delvis stabilitet. Vi har oppnådd en viss fremgang blant det nasjonale politivesen og hæren. Trusler eksisterer fortsatt, og innenriksdepartementet har utstedt en liste over regioner og distrikter der valg ikke er gjennomførbart. Taliban truer valget, og bruker sin makt til å utfordre valgprosessen. For noen dager side annonserte innenriksdepartementet nye aksjoner mot Taliban skulle gjennomføres for å skape trygghet rundt valglokalene. Samtidig kan vi ikke stole blindt på statlige kunngjøringer. De annonserte at alle valg vil bli gjennomført i Ghazni-provinsen, til tross for at vi vet det er mange vanskeligheter i regionen og at flere distrikter ikke kan avholde valg.


Karzais styrker og svakheter
Jeg tror den viktigste arven etter president Hamid Karzai er innføringen av grunnloven. Den vil gjelde for fremtidige regjeringer, og sikre ytringsfriheten og demokratiske verdier. Karzai har sviktet på enkelte området, som for eksempel opiumproduksjon, korrupsjon og talibanisering. Men generelt sett er jeg fornøyd med Karzai. Han får ti ut av ti mulige poeng fordi han er den første som styrer dette landet uten fordommer mot etniske, religiøse eller språklige grupper.


Hvilken kandidat har de største vinnersjansene?
Etnisitet spiller en sentral rolle i afghanske valg og alle kandidater er kjente personer fra forskjellige stammer blant sin etniske gruppe. Jeg tror vi står overfor fire eller fem ledende kandidater i den første runden: Ashraf Ghani Ahmadzai, Abdullah Abdullah, Zalmai Rassoul, Qayoum Karzai. Jeg tror det blir en andre runde i valget, og da står det mellom Abdullah Abdullah, Ashraf Ghani Ahmadzai, eller muligens Zalmai Rassoul.


Rollen til andre land i valgprosessen
På grunn av kontroversene knyttet til valget i 2009 er det ingen utlendinger i Valgkommisjonene eller Klagekommisjonen. Jeg er sikker på at andre land har en interesse av at enkelte kandidater gjør det bedre enn andre i valget.


Valgkommisjonens uavhengighet
Det forventes as valgkommisjonen (Independent Election Commision) opptrer upartisk. Dessverre har regjeringen i Afghanistan vært aktiv i utnevnelsen av kommisjonen, og mange av medlemmene er nært knyttet til Karzai og hans støttespillere. Så valgprosessen kan bli påvirket av den sittende regjeringen, og hvis det blir en andre runde i presidentvalget kan Karzai påvirke valget ved å offentliggjøre sin støtte til en av de to kandidatene.


Kandidatenes strategier og planer
Dessverre har ingen av kandidatene utgitt en skriftlig handlingsplan. Debattene er svært generelle og de unnlater å snakke de om konkrete detaljene. Vi ser for eksempel tydelige motsetninger mellom en kandidat, hans talsperson og medlemmer av det samme partiet. Årsaken er at de mangler en skriftlig handlingsplan, og det skaper forvirring blant folk. Jeg tror at en suksessfull kandidat er avhengig av en klar politikk overfor Taliban, kvinners rettigheter, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Folket ønsker ikke en kandidat som mangler en klar politikk på disse områdene.


Økonomiske problemer – kandidatenes løsninger
Afghanistan er rikt på naturressurser, men problemet er at lovverket for gruvedrift ikke står klart. Når lovverket er på plass, hvordan skal vi så gi konsesjoner og kontrakter til nasjonale og internasjonale selskaper? Jeg tror folk ville satt pris på en kandidat med et tydelig forslag på dette området.Internasjonal bistand
Myndigheter og sivilsamfunnet er selvfølgelig avhengig av internasjonal støtte etter valget. Dette gjelder spesielt innenfor utdanningssektoren, men også på områder som angår menneskerettigheter og kvinners rettigheter trenger vi finansiell og moralsk støtte. Våre sentrale institusjoner er fortsatt ikke selvstendige og er avhengige av internasjonal støtte.


Taliban og fred
Den afghanske regjeringen har fortapt seg i forsøkene på fredsforhandlinger med Taliban. Taliban er fundamentalistisk og ideologisk gruppe som er uforenelig med verdien i vår grunnlov. Det er for øyeblikket ingen muligheter for fred med Taliban på grunn av våre ulike verdisyn.


Våre naboer
Begge land, Iran og Pakistan, forfølger sine egne politiske og økonomiske interesser. Men jeg tror at endringene i forholdet mellom Iran og USA kan bedre forholdet mellom Afghanistan og Iran. Pakistan er bekymret for Indias økende innflytelse i Afghanistan. En ny regjering i Afghanistan burde ikke tillate at Afghanistan blir brikke i maktspillet til mellom andre land.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad