th-menu search
Bilde: Medienes rolle

Medienes rolle

Denne valgkampen foregår i større grad i mediene, sammenlignet med sist presidentvalg. Kandidatenes fremtreden og saker diskuteres av befolkningen både i basaren og i hjemmet. Både i medier og blant befolkningen er der et mer aktivt engasjement og et større fokus på sak.

Tema/ torsdag 13. mars 2014

Mediene spiller en mye viktigere rolle I denne valgkampen enn I den forrige. Alle medier, inkludert TV-stasjonene er involvert i valgkampanjene. I de store byene, og i distriktene kan man se bilder og bannere med kandidatene, men i mindre grad enn sist. I dette valget har kandidatene fokusert mer på media, og spesielt TV og radio. Rett og slett fordi folk følger mer med her.

Også den uavhengige valgkommisjonen bruker media mer nå enn sist. Her oppfordres folk til å stemme og engasjere seg.

Ytringsfrihet har vært et av de områdene der det har vært størst fremgang de siste årene. Mediene er relativt frie. De kan kritisere og kommentere. Men graden er avhengig av medie-institusjonens status og strategi. Likevel kan det sies at det handlingsrommet mediene har nå er historisk i afghansk sammenheng.

I dag har Afghanistan 60 aktive TV-stasjoner. De fleste av dem private. Det er rundt 160 radiostasjoner. Noen nasjonale, andre regionale, mens noen opererer helt nede på landsbynivå. Siden et mindretall av afghanere kan lese, når kringkastingsmediene ut til langt flere enn avisene gjør, spesielt på landsbygda.

I dette valget er det mer fokus på sak enn sist valg, der alt handlet om kandidatene og deres person. Likevel er dette begrenset. Fremdeles er det mest fokus på personligheter og etnisk tilhørighet. 

 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 17.09.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad