th-menu search
Bilde: Valghistorikk

Valghistorikk

Størsteparten av de demokratiske prinsippene i Afghanistan stammer fra den første grunnloven som ble utarbeidet av en progressiv konge på 1920-tallet. I 1964 åpnet en ny grunnlov i tillegg for kvinners deltakelse i demokratiske prosesser.

Tema/ lørdag 15. mars 2014/ Gulabuddin Sukhanwar

        “The citizens of Afghanistan shall have the right to elect and be
         elected.” Artikkel 33 fra den afghanske grunnloven fra 2004.

1965 var året for det første demokratiske valget i Afghanistans historie. Valgsystemet var riktig nok lite utviklet – man stemte i full offentlighet ved å putte en papirlapp i en boks. Ikke noe statlig register garanterte for velgernes identitet og det var stor sjanse for fusk.

"Jeg husker at faren min fortalte meg, etter at han hadde reist til nærmeste valgdistrikt, at en av de to kandidatene hadde invitert han og de andre som skulle stemme hjem til seg for å spise. I tråd med afghansk tradisjon stemte folket på denne mannen for å takke han for gjestfriheten, ettersom det å by på mat er en respektfull handling i Afghanistan. Artikkelforfatterens egne ord."


Den første grunnloven

Størsteparten av de demokratiske prinsippene i Afghanistan stammer fra den første grunnloven som ble utarbeidet under kong Amanullah Khans regime (1919-1929). Denne kongen var progressiv og støttet demokratiutvikling i landet. I 1923 ble medlemmer av generalforsamlingen invitert fra ulike deler av landet for å godkjenne dette første forsøket på å lage en formell grunnlov. Historisk blir dette sett på som et slags tidlig valg i Afghanistan.


Den første nasjonalforsamlingen

I 1931 ble den første nasjonalforsamlingen holdt, under Mohammad Nadirs kongedømme. Medlemmene av forsamlingen ble godkjent av de respekterte eldre i samfunnet. Dette var riktig nok ikke et reelt valg ettersom den sittende regjeringen kontrollerte alt og påså at alle beslutninger som ble tatt oppfylte deres ønsker og krav. Under Zahir Shahs 40 år lange regime ble nasjonalforsamlingene satt sammen for tre år av gangen. Hvert distrikt var representert med ett medlem.


Demokratiske tanker

I tida etter 1951 begynte enkelte medlemmer å stille spørsmål rundt situasjonen i landet, og å diskutere ideologier som gikk i mot tradisjonelle verdier. Under valget i 1965 varierte derfor kandidatenes overbevisninger sterkt, fra å være religiøst fundamentalistiske til å høre hjemme langt ute på politikkens venstreside. Nå ønsket også kongen et mer inkluderende demokrati. Grunnloven som ble godkjent i 1964 åpnet opp for kvinners deltakelse i valg og på 1960 og 70-tallet satt der et par kvinner i nasjonalforsamlingen.

Etter militærkuppet som gjorde slutt på monarkiet i 1973, ble det ikke holdt reelle valg på tre tiår i Afghanistan. Kupp og borgerkriger forårsaket store lidelser i landet, men samtidig begynte folk å bli mer bevisst på demokratiet. Tidligere hadde kongen vært kjent som “Shadow of God” – “Guds skygge”, men kriger og uro bidro til at folk gradvis fikk mer troen på demokratiet framfor det tradisjonelle monarkiet.


Det første valget (2004)
Etter Taliban-regimets fall ble en ny side med tittelen «demokrati» skrevet i Afghanistans historie. Landet hadde fått nytt håp og så framover mot en endring. Det første presidentvalget ble holdt i oktober 2004. Dette var altså første gangen mer enn åtte millioner innbyggere kunne stemme på sin kandidat. 18 presidentkandidater med ulik bakgrunn representerte et bredt spekter av det afghanske samfunnet. 


Første parlamentsvalg (2005)

Det første parlamentsvalget ble holdt i september 2005, og offisielle tall viser at nesten 12 millioner var stemmeberettiget. Nå kom det også trusler fra Taliban, men ikke like mye som under presidentvalget. I den nye grunnloven fra 2004 var 28% av setene i nasjonalforsamlingen forbeholdt kvinner. Av 2707 kandidater var 328 av dem kvinner. 


 

Valgfusk og lav sikkerhet (2009)
I forbindelse med provins- og presidentvalget i 2009 var det store sikkerhetsutfordringer i landet. For innbyggere i Taliban-kontrollerte områder var det for farlig å stemme. I flere områder sjekket Taliban lokalbefolkningens fingre for å se om de hadde blekkmerker som viste at de hadde stemt. Hvis merket var der, ble fingeren kuttet av. I tillegg mistet flere sivile livet i bombeangrep på valglokaler.

41 kandidater stilte til presidentvalget. Etter at valgresultatet var kunngjort kom det massive beskyldninger om valgfusk, som regjering og valgfunksjonærer angivelig sto bak. Da begynte en stor drakamp. Resultatene ble disputert. Karzai hevdet at han hadde fått over 50 prosent av stemmene. Opposisjonskandidaten Abdullah Abdullah, som havnet på andre plass, krevde at man etterforsket antydninger på omfattende valgfusk. Karzai ble omsider tvunget til å gå med på en andre runde i presidentvalget men en uke før den skulle avholdes trakk Abdullah seg. Han mente at han ikke kunne stole på at det ble en ærligere kamp, siden der ikke ble gjort endringer i sammensetningen av valgkommisjonen. 

         Grunnloven sier følgende om dette: “The President shall be
         elected by receiving more than fifty percent of votes cast by
         voters through free,general, secret and direct voting”.
 

Andre parlamentsvalg (2010)

I juni 2010 ble lista over totalt 2577 kandidater til underhuset annonsert. 405 av disse var kvinner. Valget ble holdt i september. Stor grad av valgfusk førte til at valgkommisjonen etter undersøkelser ugyldiggjorde mer enn 20 prosent, eller 1,3 millioner, av stemmesedlene. Etter at valgkommisjonen på nytt telte stemmene i 2011 ble ni medlemmer fjernet fra parlamentet og erstattet med nye.

              Som offisiell valgobservatør så jeg med egne øyne at ni
              parlamentsmedlemmer ble fjernet av IEC, valgkommisjonen,
              til fordel for kandidater som tidligere hadde blitt
              diskvalifisert.
Artikkelforfatterens egne ord.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad