th-menu search
Bilde: Torunn Wimpelmann 
Foto: Magne Sandnes

Torunn Wimpelmann

CMI-forsker Torunn Wimpelmann er etnograf som forsker hovedsakelig på forbindelsene mellom kjønn, vold og politikk i Afghanistan. Hun følger nøye med på utviklingen av kvinners stilling og rettigheter i landet.

Tema/ mandag 17. mars 2014

Hva er spennende med dette valget?
Valget er spennene fordi ingen kan forutse hvem som vinner. Dette er det først valget Karzai ikke kan stille i. Slik det ser ut nå står det mellom Abdullah, Rassoul og Ghani. Det er mulig at man på pashtunsk side samler seg om én kandidat før selve valget.
 
Hva kan valget ha å si for kvinners rettigheter?
Det er veldig lite substans generelt i afghansk politikk. Dette valget handler om hvilket nettverk som skal være innenfor eller utenfor maktens korridorer. Jeg tror ikke på et konservativt tilbakeslag med dette valget. De tre fremste kandidatene fremstår som mer progressive enn Hamid Karzai.

Kvinners rettigheter har ikke vært en veldig stor sak i valgkampen foreløpig. Men her om dagen gikk kona til presidentkandidat Ghani på talerstolen. Første gang står en potensiell førstedame frem. Det er et positivt tegn.

Er du optimist?
Ja, jeg er blitt litt optimistisk av å være her [i Afghanistan] en stund nå. Generelt vil jeg si at det virker som det går fremover i Afghanistan. Jeg kan ikke se for meg at den kommende presidenten strammer inn når det gjelder kvinners rettigheter. Jeg ser at afghanerne, selv om de bekymret, deltar i debatter. Det er mye mindre følelse av at utlendingene styrer alt her nå.

Hva vil du si om de mest sentrale presidentkandidatene, Ghani, Rassoul og Abdullah?
De har noenlunde like plattformer når det gjelder kvinners rettigheter. Det kan kanskje sies at Ghani er en anelse mer pro-kvinnesak. På den ene siden har han markert seg som mer progressiv og vestligorientert, men han har også vist evne til politisk hestehandel. Han pleide å være populær blant kvinnegrupper, men nå klager flere over at han har glemt dem. Men man vil nok forvente mest av ham på dette feltet – hvis han vinner valget. Ghani har uttalt at kvinner først og fremst er kvinner (som personer), ikke søstrer og koner. Dette er et en annen argumentasjon enn den konservative logikken: «kvinner er søstre og mødre, og derfor må vi respektere dem». Men han er uforutsigbar, og mange fikk støkk når han allierte seg med Dostum.

Dersom Abdullah vinner vil vi se en større utskifting av sentrale aktører. Abdullah har vært i opposisjon siden forrige valg og han har en annen maktbase enn Karzai. Etter at visepresidenten, som i likhet med Abdullah var Tajik fra nord, men i allianse med Karzai, døde uventet for litt siden spekuleres det i at flere fra nord-alliansen samles rundt Abdullah.

Rassoul fremstår som en konsensuskandidat med lite policy substans og lite selvstendig makt. Han står for kontinuitet, men uten Karzais energi og karisma.

Det internasjonale samfunnet har presset de afghanske myndighetene når det gjelder kvinners rettigheter, men det er viktig å ikke glemme Afghanistans egne krefter på feltet. Hva er forholdet her?
Det er viktig å følge med, men at NATO drar og at det utøves mindre press fra det internasjonale samfunnet er ikke ensbetydende med kollaps av kvinners rettigheter. Det hele beror kanskje på sikkerheten, men det er ganske konsoliderte kvinnenettverk i byene, med innflytelse. Og jeg tror mange er lei av ekstremisme.


Kan du si litt om de afghanske pressgruppene og hvorfor de er viktige?
De viktigste gruppene er kvinnegrupper i Kabul, folk som jobber for ulike NGOer, Afghan Women’s Network, noen advokater, og ikke minst deler av media.


Det er stor forskjell på by og land i Afghanistan. I byene finnes det nettverk og folk som taler kvinners sak. Hvordan er dette på landsbygda?
Det stemmer at kvinneaktivismen er større i urbane sentre, men jeg mener at vi må ikke gjøre dette til et større problem enn det det er. For det første, urban er ikke ensbetydende med elite, det er store grupper fattige og middelklasse også i byene. For det andre, endring skjer nødvendigvis ikke samtidig overalt. Spesielt i en situasjon hvor det er stor usikkerhet på landsbygdene er det kanskje mer realistisk at aktivisme vil først og fremst konsentreres i byene.

Hvem tror du vinner valget?
Det er vanskelig å si, derfor er det så spennende. Det kommer an på hva slags avtaler som gjøres bak scenen. Det som er rimelig sikkert er at Karzai støtter Rassoul foreløpig, og at det øker hans vinnersjanser betraktelig. Så spørs det hvor viktig Karzai er. Det viktigste med dette valget er at det blir et valg der store grupper ikke føler at de ble frastjålet seieren.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad