th-menu search
Bilde: Morgendagens ledere
 Foto: Afghan Youth Voices under CC license on Flickr
Foto: Afghan Youth Voices under CC license on Flickr

Morgendagens ledere

De unge utgjør flertallet av landets innbyggere, men har svært liten politisk påvirkningskraft. Nå må de selv på banen og demonstrere for utdanning og arbeid, og mot korrupsjon.

Tema/ tirsdag 18. mars 2014

Det er viktig at de som er over 18 år og som har mulighet til det, stemmer. Men like viktig er det altså at de unge selv virkelig kommer på banen og høylydt krever rettighetene sine, som bedre utdanning og bedre boforhold. Arbeidsledigheten i landet er skyhøy og korrupsjonen nesten altomfattende. Det ville hatt stor effekt om de demonstrerte – da hadde myndighetene virkelig fått se at dette er noe de unge ikke lenger aksepterer.

Presidenten motarbeider

Selv om manglende folketelling gjør det vanskelig å ha nøyaktig statistikk, er det klart at unge under 25 år utgjør vel over halvdelen av Afghanistans befolkning. Potensialet deres for å bidra til å bygge samfunnet er altså stort, men de blir fortsatt hindret fra reell deltakelse av eldre generasjoner, og ikke minst av dagens samfunnstopper. Hamid Karzai har under begge sine presidentperioder sagt til landets unge befolkning at de må konsentrere seg om skolegang og utdanning, men holde seg unna politikk. På 1970-tallet startet flere opprør ved universitetet i Kabul mot datidens regime, og frykten for at dette skal skje igjen er absolutt tilstede blant dagens ledere.

Etniske konflikter

Det sivile organisasjonslivet er ikke særlig utbredt i Afghanistan, et land som i stor grad er delt av etniske konfliktlinjer. Enkelte grupper har lenge vært undertrykt av andre, og mange bærer fortsatt nag til hverandre. Etnisk tilhørighet og familiehierarki spiller sterke roller, men til tross for dette makter de unge ikke å se at de har mange felles interesser. De fortsetter å dø på hver sin side av konflikten for saker det ikke er verdt å dø for. Alt dette bidrar til at det er vanskelig å danne organisasjoner på tvers av ulike grupper.  

Terror til hinder

Taliban er en annen sterk faktor som hindrer friheten. Mens afghanske ungdommer, i likhet med unge i andre land, vil ta del i det moderne livet, med musikk, smarttelefoner, facebook og twitter, så vil Taliban hindre dem fra dette. Terrororganisasjonens trusler vil være nok til å skremme noen velger, spesielt på den afghanske landsbygda, fra å gå til stemmeurnene den 5. april. 

Mer enn 90 prosent av de som forsvarer landet er for øvrig unge mennesker, blant hærens soldater, politibetjenter og nasjonale sikkerhetspersoner. Dette bør anerkjennes av de eldre og av samfunnstoppene, samtidig som de også tar innover seg at de samme unge har liten eller ingen reell politisk innflytelse.
Mange bekymringer

Et stort flertall av landets unge har hatt en tøff barndom, med mye arbeid og lite lek. Ikke bare er hverdagen slitsom, men framtida er også mørk. Både at dette er det første presidentvalget etter at Karzais to perioder er over og at 2014 er året for tilbaketrekkingen av utenlandske soldater, gjør at mange afghanere bekymrer seg for den politiske stabiliteten i landet og for framtida generelt. Landets økonomi er dårlig og sikkerhetssituasjonen ser ut til å bli verre. Alle disse faktorene medfører stress og psykiske plager, og gjør at mange unge ønsker, eller ser seg nødt til, å jakte på nye muligheter andre steder.

Hva nå?

Det er altså mange hindringer og en lang vei å gå før afghanske ungdommer får politisk makt og en reell mulighet til å påvirke landets framtid. En bekymring de unge deler nå er om det neste regimet vil fortsette å begrense de politiske mulighetene deres, eller om den kommende presidenten vil oppmuntre de unge til aktivitet og engasjement. Uavhengig av hvem som får makten må ungdommene selv tørre å komme på banen og kreve sine rettigheter heller enn å søke mot politiske partier med dårlig omdømme.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad