th-menu search
Bilde: Når får vi vite hvem som blir president?
 Foto: Photo by Colin on Flickr under CC license
Foto: Photo by Colin on Flickr under CC license

Når får vi vite hvem som blir president?

De store angrepene på valgdagen uteble, og det store problemet ble manglende stemmesedler. I tiden som kommer vil utfordringene handle om å behandle klager, og komme frem til et resultat som alle kan godta. Vi må være forberedt på forsinkelser.

Aktuelt/ onsdag 9. april 2014

Selv om alt går etter planen, kan det ta flere måneder før Afghanistan får en ny president. Transportvansker og tusenvis av klager om valgfusk gjør at endelige resultater i presidentvalget kommer ikke før i mai. Og da må man sannsynligvis gå inn for en andre runde, hvis ingen av kandidatene har fått over 50 prosent.

Behandling av klager kan ta tid

Kun tre dager etter valget 5. april hadde den uavhengige valgkommisjonen i Afghanistan mottatt over 3000 klager om valgfusk. Dette var 50 prosent flere klager enn ved forrige presidentvalg i 2009. Mange frykter at historien fra 2009 gjentar seg. Da førte anklager om valgfusk og strid om resultatene til store forsinkelser i valgprosessen. 

Den uavhengige valgkommisjonen satser på å kunne publisere preliminære valgresultater 27. april og sluttresultater 8. mai. Sluttresultatet kunngjøres først når alle klager om valgfusk er behandlet, og det som antas å være feilaktige stemmer er trukket fra. Dette kan ta tid. I 2009 ble sluttresultatet kunngjort to måneder etter valgdagen. 

Stemmebærende esler

Selv om valgfusk er det som bidrar mest til forsinkelser, så spiller Afghanistans vanskelige topografi også en rolle. Rundt 80 prosent av den afghanske befolkningen bor på landsbygda. Mange steder er veiforbindelsen svært dårlig. Andre steder finnes rett og slett ingen vei. Internasjonale medier liker å skrive om at valgurner må fraktes med esel inn og ut fra avsidesliggende bygder (se for eksempel her og her). Dette er også en påminnelse om at folk som bor disse stedene må ty til samme transportmåte, eller gå, for å komme til valglokalet.

En runde til

Det vil ta flere uker å komme frem til et sluttresultat og utpeke en president. Det vil mest sannsynlig bli en runde til. Det innebærer å begynne helt på nytt.  Det er nemlig usannsynlig at noen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, som er det som trenges for å vinne valget. Den uavhengige valgkommisjonen har foreløpig foreslått 28. mai som dato for en eventuell andre valgrunde, men dette kan endre seg hvis man ikke får et sluttresultat fra første runde i tide.

Flere måneder før landet får ny president

Det er derfor realistisk å tenke seg at Afghanistan ikke får en ny president på plass før i juli, og muligens enda senere. Valgprosessen setter institusjonene på prøve. Dette gjelder ikke bare på selve valgdagen. Det er minst like viktig hvordan klager om valgfusk behandles og om institusjonene som gjør det ansees som uavhengige og nøytrale. Dette var en av hovedankepunktene i 2009. Etter en lang klageprosess, hvor Hamid Karzai til slutt gikk med på en andre valgrunde, trakk Abdullah Abdullah seg likevel før denne startet. Han mente at han ikke kunne stole på at klageorganene var nøytrale, ettersom medlemmene var bestemt av den sittende presidenten.

Før denne valgprosessen ble det gjort endringer i hvordan lederene for den uavhengige valgkommisjonen og klagekommisjonen er valgt. Tidligere var det presidenten som bestemte, men nå er også parliamentet og domstolene inkludert i prosessen. Analytikere og den afghanske befolkningen håper at dette gir disse institusjonene større legitimitet og troverdighet når de skal behandle klager om valgfusk. 

Worst-case scenario

Det aller verste som kan skje er om man må starte helt på nytt, med enda en førsterunde. Dette blir en realitet hvis en av kandidatene dør før sluttresultatet ligger klart, ifølge paragraf 61 i den afghanske grunnloven

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 17.06.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad