th-menu search
Bilde: Valgdagen i Badakshan

Valgdagen i Badakshan

Vi ba våre ansatte dokumentere valgdagen 5. april. Her er Najeebs rapport og bilder fra Badakshan. Han beskriver valgdagen med entusiasme. Valgdeltakelsen var overraskende høy.

Aktuelt/ torsdag 10. april 2014

Valgdagen lignet mer en folkefest – så mange hadde møtt opp ved valglokalene. I følge radio og TV var valgdeltakelsen overraskende høy. Det er spesielt gledelig at så mange kvinner og unge fikk bruke sin stemmerett.

Kvinner venter på å stemme utenfor et valglokale i Badakhshan. Det vi var vitne til på lørdag var uten sidestykke. Unge, gamle og små barn stod trykket sammen I lange køer, i regn, utenfor stemmelokalene. De hadde møtt opp tross trusler fra Taliban. Flere ga uttrykk for at de følte seg trygge på grunn av hæren og politiets innsats. Det har vært mange sikkerhetskontroller i dagene rundt selve valget. Forhåpentligvis vil vi ha en ny president innen et par måneder.

Menn i kø i Badakhshan. 


Najeeb melder om overraskende lange køer i Badakhshan. 

Valget foregikk stort sett fredelig i Badakhshans distrikter. Likevel kom meldinger om tre hendelser som ble håndtert av den afghanske hæren. Dette var i Jurm, Wardouj og Tagab. Det meldes også om stengte valglokaler. 16 lokaler var stengt, enten på grunn av regn eller av sikkerhetshensyn. Til nå er de fleste fornøyde med gjennomføringen av valget. Likevel er meldingene om valgjuks og uregelmessigheter bekymringsfulle. 

Les mer om valget i vår nettbaserte informasjonspakke. 

Badakhshan ligger helt nord-øst i Afghanistan. Provinsens høye fjell og manglende veier gjorde det utfordrende for folk å komme frem til stemmelokalene. Likevel var deltakelsen høy og køene lange. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 17.06.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad