th-menu search
Bilde: Verdt å vite om andre valgrunde

Verdt å vite om andre valgrunde

Med 45 prosent av stemmene, mot Ghanis 31,5 har mange utpekt Abdullah som den mest sannsynlige vinneren av valgets andre valgrunde lørdag 14. juni. Men så enkelt er det ikke. Dette er fremdeles spennende. Her kan du lese hvorfor.

Aktuelt/ lørdag 14. juni 2014

I første runde spilte etnisitet en mindre rolle enn ved tidligere valg, slik er det ikke lenger nå. De fire store etniske grupperingene i Afghanistan er nå delt inn i to hovedeire. Tadjik og hazaraer støtter Abdullah Abdullah. Pashtunere og uzbekere støtter Ahshraf Ghani. Likevel er det ikke opplagt at folk vil stemme på linje med sine egne. Det er også flere ting som kan spille inn og gjøre løpet tettere enn det kan se ut som etter første runde. Her er noen av x-faktorene:

Etniske grupper og pashtunske stemmer

Hver president stiller med to visepresidentkandidater. Begge disse har annen etnisk bakgrunn enn presidentkandidaten. Abdullah er halvt pashtuner og halvt tadjik. Selv om faren hans var pashtunsk, blir han gjerne sett på som tajik på grunn av forbindelsen med Massoud og den tajik-dominerte Nordalliansen (motstandsbevegelsen mot Taliban). Med seg i teamet har han pashtuneren Ahamad Khan og den mest sentrale hazara-lederen Mohamammad Mohaqiq. Ashraf Ghani er selv pashtuner. Med seg har han uzbekeren Abdul Rashid Dostum og hazaraen Sarwar Danish. Les mer om kandidatene her.

Det er kanskje pashtunernes stemmer det knytter seg mest spenning til. I første runde var valgdeltakelsen i denne gruppa relativt lav. Stemmene var også delt mellom flere kandidater. For Ashraf Ghani er det disse stemmene som vil kunne avgjøre valget for hans del.

Valgdeltakelse

Det er ikke ventet like høy valgdeltakelse i denne runden. Overraskende mange stemte i første runde, også kvinner. I kaldt vært med øsende regn gikk mange milevis for å nå stemmelokalene i tide. Gamle som unge stod i lange køer for å dyppe fingeren sin i blekket og legge stemmeseddelen i urnen. Så til tross for at mange ble hindret i å stemme denne dagen, var valgdeltakelsen overraskende høy. I denne runden er det ventet en lavere oppslutning. Noen antyder at entusiasmen er noe lavere grunnet valgfusk og klager etter første runde. Men en mer håndfast grunn er at valget til provinsforsamlingene var over med første runde. I forkant av første valgomgang spilte valgkampen til disse kandidatene en viktig rolle for å skape oppmerksomhet og entusiasme rundt valget. Det er likevel ventet at valgdeltakelsen kommer til å bli høy nok, og at det som sist vil være en stor andel unge som stemmer. Les valgrapporten fra Badakhshan her. 

Sikkerhet

Det var mindre angrep enn ventet i første runde. Mens vestlige medier hadde katastrofefokus i forkant av valgdagen, var mange afghanere entusiastiske etter en levende valgkamp med debatter i aviser, på TV og sosiale medier. Det var ingen trusler som kunne stoppe dem fra å stemme, uttalte mange på valgdagen. Selvfølgelig var alle spente på om de store angrepene ville komme, men valgdagen ble langt fredeligere enn fryktet. Mange afghanere opplevde valgdagen som en festdag. I etterkant ble dagen beskrevet som dagen der afghanerne beseiret Taliban, eller dagen der de valgte demokrati over fundamentalisme. Dette er det store bildet. Det var angrep på valgdagen 5. april og det vil mest sannsynlig bli det også 14. juni. Uansett er det helt avgjørende at Afghanistan får valgt en president. Hvis valgresultatet uteblir kan dette være destabiliserende og vil føre landet inn i en meget usikker og sannsynligvis ustabil periode med større spillerom for opprørere.

Valget og det internasjonale samfunnet

Et valgresultat er også avgjørende for Afghanistans relasjon til det internasjonale samfunnet. Karzai nektet å skrive under på den bilaterale avtalen med USA og dermed ligger også sikkerhetsavtalen med NATO på vent. I kjølvannet av dette venter også alle andre land, som Norge, med å bestemme hva deres bidrag til Afghanistan skal være. Da Obama nettopp annonserte hva deres bidrag skal være de neste to årene, kom arbeidet i gang igjen. Likevel er usikkerheten stor. Signerte avtaler er det som avgjør. Spenningen knytter seg ikke til hvem som blir president. Begge kandidater som nå deltar i andre runde har uoffisielt uttalt at de vil underskrive. Det handler nå om når dette kan skje.

Valgfusk

Det var omfattende valgfusk i første runde, men dette var ventet av alle. Det er også ventet omfattende valgfusk i andre runde. Det som nå også spiller inn er de avtalene som er inngått i lukkede rom. Det går mye rykter om at politiske poster allerede er fordelt, allianser er inngått og at det er sendt beskjeder om hva folk skal stemme. Om folk stemmer på linje med sin egen gruppe, eller etter eget individuelt valg vil derfor være et spenningsmoment. I Afghanistan er riktignok det første det vanligste og mest sannsynlig også nå. Valgfusket var ventet og har vært en del av spillet hele tiden. Det som er spørsmålet er hvor mye valgfusk som kan aksepteres av folket og av kandidatene.

For til syvende og sist er mye opp til den tapende part. Vil han, om det er Ghani eller Abdullah, akseptere den andre som vinner? 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad