th-menu search
Bilde: Kurs om kvinners rettigheter i Afghanistan
 Foto: Ola Gamst Sæther
Foto: Ola Gamst Sæther

Kurs om kvinners rettigheter i Afghanistan

Hva er oppnådd og hva står på spill? Hvordan kan vi i Norge bidra i kampen for kvinners rettigheter i Afghanistan? Ved å delta på 6 kurskvelder i månedene fremover vil du få innsikt i alle aspekter ved arbeidet for kvinners rettigheter i Afghanistan. Kurset starter mandag 22. september, og arrangeres en gang per måned frem til mars 2015.

Aktuelt/ torsdag 4. september 2014

Afghanistankomiteen har gått sammen med FOKUS og Nansen Fredssenter i denne anledning. Formålet med kurset er å bidra til høyere kunnskapsnivå blant personer med engasjement for kvinners rettigheter i Afghanistan. Dette for å stimulere til aktivisme i Norge og internasjonalt, og for å støtte kvinneaktivister i Afghanistan.

Programmet begynner å falle på plass, men noen brikker mangler. Denne siden vil derfor bli fortløpende oppdatert. Vi ønsker at så mange som mulig deltar alle gangene. Hvis du deltar på 5 av 6 ganger får du kursbevis.  

For spørsmål eller påmelding, send en epost til info@afghanistan.no


Alle kursene starter kl 18 og varer til 20 i Frivillighetshuset i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo.  Se kart helt nederst på siden. 


Foreløpig program:


22. September kl 18-20

Kvinners rettigheter i Afghanistan

Den internasjonale kampen for menneskerettighetene. Erfaringer fra arbeidet med å beskytte mennskerettighetsaktivister. 
Innleder: Maria Dahle, daglig leder i Human Rights House Foundation

Kvinners rettigheter mellom modernitet og tradisjon:erfaringer fra arbeidet for kvinners rettigheter i Afghanistan.
Innleder: Dr Khadija Safi, lege, Afghanistankomiteens landkontor i Kabul. 

 

22. Oktober kl 18-20

Det internasjonale rammeverket for kvinners rettigheter – og kvinners formelle rettigheter i Afghanistan. 

Innledere:

  • Marta Trzcinska fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK ): FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) – innhold og oppfølgingsmekanismer
  • Sissel Thorsdalen, Forum for kvinner og utvikling (FOKUS): Kvinners rettighetssituasjon i Afghanistan
  • Palwasha Kakar, tidligere ansatt i Ministry of Women's Affairs (MoWA), Afghanistan: Muligheter og utfordringer med å realisere lovverket – sett fra MoWA
  • Selyn Fararuni, frivillig i Afghanistankomiteens kvinneutvalg: Erfaringer fra deltakelse på årlig møte i FNs kvinnekommisjon (CSW 2014) og Forum 1325 i Norge 


3. desember kl 18-20

Retten til helse

Innledere:

Trude Thommesen, Den norske jordmorforening

Deeva Biabani, Jordmor, med erfaring fra Afghanistan

Solveig Hokstad, Sex og politikk

Denne kvelden vil dere først få en innføring i de overordnede spørsmålene og linjene: Hva er seksuelle og reproduktive rettigheter? Hvorfor er dette på den internasjonale agendaen? Hva ble oppnådd i Kairo for tyve år siden og hvordan går det i prosessen med nye utviklingsmål? Vi vil også se nærmere på det mer medisinske. Hva er årsakene til de høye dødelighetstallene knyttet til graviditet og fødsel generelt, og i Afghanistan? Hvilke grep er mest effektive for å hindre dødsfall? Hva er gjort i Afghanistan og hvilken rolle spiller jordmødrene? 

 
Onsdag 14. januar 18-20

Kvinners deltakelse i fredsprosesser og forhandlinger

Innledere: 

Jon Rian, FOKUS: Innføring om FN resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, og nasjonale planer

Arne Strand, Christian Michelsens institutt (CMI): Hva må til for å skape fred i Afghanistan og hva er dilemmaene knyttet til kvinners deltakelse i fred- og forsoningsarbeid?

Norunn Grande, Nansen Fredssenter: Midwives for peace - om afghanske kvinners styrke, sårbarhet og sikkerhetsutfordringer knyttet til samfunnsdeltakelse. Historier fra jordmødres arbeid i provinsene. 


Tirsdag 24. februar 18-20

Likestilling

Helene Langsether, FOKUS: Forståelser av kjønn og likestilling 

Helene All Henriksen, NORAD: Likestilling i utviklingspolitikken, med spesiell vekt på Afghanistan 

Farida Ahmadi, foredragsholder, tolk og forfatter: Likestilling og minoriteter i Norge og Afghanistan. I dette foredraget får du høre om hva likestilling er og relasjonen mellom nasjonalstat og minoriteter i Norge og Afghanistan. Foredraget er basert på Ahmadis bok Tause skrik, og hennes kunnskap og erfaring fra Afghanistan og Norge.


Mars (i løpet av Afghanistan-uka 2015) 

Aktivisme for kvinners rettigheter – hva kan gjøres?

Arrangeres som en del av Afghanistan-uka der vi planlegger å invitere kvinneaktivister fra Afghanistan til å snakke om hvordan de jobber, og hva det internasjonale samfunn kan gjøre for å støtte dem. 

 

Arrangører: Afghanistankomiteens kvinneutvalg, FOKUS og Nansen Fredssenter

 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.01.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad