th-menu search
Bilde: 10 lærdommer fra Afghanistan: uttalelse fra Afghanistankomiteens årsmøte 2016

10 lærdommer fra Afghanistan: uttalelse fra Afghanistankomiteens årsmøte 2016

I helgen møttes Afghanistankomiteens medlemmer til årsmøte. Afghanistan-rapporten som offentliggjøres mandag 6. juni kl 11 opptar Afghanistankomiteens medlemmer. Norge må lære av det de har vært med på i Afghanistan. 10 lærdommer ble vedtatt.

Aktuelt/ lørdag 4. juni 2016

Afghanistan-innsatsen har vært sentral i norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk siden 2001. Dette har krevd politikeres tid, avisenes spalteplass og skattebetaleres penger. Ikke minst har elleve norske liv gått tapt – og mange flere afghanske. Det er bra at Norge evaluerer og ønsker å lære av det som har skjedd. Nedenfor er noen av lærdommene Afghanistankomiteen mener at Norge bør ta med seg videre.

10 lærdommer fra Afghanistan

 
Hjerter og sinn kan ikke kjøpes
En befolkning som føler seg urettferdig behandlet vil ikke slå seg til ro med en ny brønn eller bedre vei. Det nytter ikke å gi med den ene hånden og slå med den andre.


Kvinner undervurdert
Alt for mange sentrale beslutninger ble tatt uten at kvinners meninger, behov eller ønsker var førende.


Militærmaktens begrensninger
Dyptgripende samfunnsendringer kan ikke påtvinges av eksterne militære aktører. Militærmakten må underordnes helheten, ikke omvendt.


Skille krigføring og fredsbygging
Det store mangfoldet av aktører, både militære og sivile, med motstridende agendaer og målsettinger, var et dårlig utgangspunkt for å bygge et stabilt og fredelig Afghanistan. Sivile aktører som driver utviklingsbistand eller yter humanitær hjelp må få det rommet de trenger for å bevare sin nøytralitet i lokalbefolkningens øyne.


La behovene styre
Utviklingsbistand bør ha fattigdomsbekjempelse som mål og medmenneskelighet som rettesnor. Den må ikke bli et verktøy for å oppnå diplomatiske eller sikkerhetsmessige målsettinger. Lokalbefolkningens behov må være førende når norske bistandsmidler fordeles.

 

Bærekraftig bistand 
Raske løsninger gir kortvarige resultater. Bærekraft må være nøkkelord. Spre kunnskap og kompetanse lokalt. Bygg infrastruktur med lokale krefter og materialer. Dette gir resultater som varer. Bærekraft er avhengig av langsiktige strategier og tiltak på alle områder.

 

Bistand hvor folket er
For mye av støtten til Afghanistan har stoppet i Kabul selv om tre fjerdedeler av befolkningen bor på landet. Bærekraftige landbrukssamfunn er nøkkelen til fattigdomsreduksjon. Ta vare på både land og folk på landsbygda.

 

Lokal forankring
Alt for mange sentrale beslutninger ble tatt uten at afghanernes behov og ønsker var førende. Bistandsaktører må involvere lokale myndigheter og lokalbefolkningen når behov og løsninger skal defineres og arbeidet gjøres.

 

Unngå innblanding i maktkamper
Statsbygging endrer maktforhold. Norges nærvær i Faryab har bidratt til lokale maktkamper, idet man favoriserer noen lokale makthavere fremfor andre. Norge bør være ekstremt forsiktig med å påta seg en slik rolle igjen. Selv med inngående kunnskap om lokalsamfunnet er det nær umulig å styre endringer i maktbalansen i et fremmed land.

 

Statsbygging på landsbygda
Afghanistankomiteen vil gjerne at den afghanske staten kan yte tjenester til innbyggerne. Men der sentralstaten er fraværende må man bygge nedenfra og opp. Det er nødvendig å bygge institusjoner lokalt og støtte opp om et sivilsamfunn som fremmer folkets krav og holder myndighetene ansvarlige.


Finn uttalelsen i word-form i høyremargen.


Vedtatt av Afghanistankomiteens landsmøte 4. juni 2016

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 16.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad