th-menu search
Bilde: En rettferdig asyl – og innvandringspolitikk?

En rettferdig asyl – og innvandringspolitikk?

Det er stor politisk enighet i Norge om at asyl- og innvandringspolitikken skal være streng, men er det også politisk enighet om at politikken ikke lenger skal være rettferdig?

Aktuelt/ fredag 28. oktober 2016

Pressemelding Afghanistankomiteen 17. oktober 2016

Bilde fra Globaliseringskonferansen 29. oktober 2016

Og hva menes egentlig med en rettferdig asyl – og innvandringspolitikk? Afghanistankomiteen frykter at Norge kan komme til å bryte med internasjonale forpliktelser, som FNs Flyktningkonvensjon og FNs Barnekonvensjon med dagens politikk på området. Norge har tidligere fått sterk kritikk fra FNs Høykommissær for Flyktninger for sin asyl – og innvandringspolitikk.

NRK: Norge returnerer flest barn til Afghanistan

Afghanistan er preget av pågående kamper på flere fronter og det fryktes at en ny borgerkrig kan bryte ut. Det er ikke tryggere i Afghanistan nå enn da Norge ikke returnerte afghanere på grunnlag av sikkerhetssituasjonen. Likevel returneres nå flere enn noensinne. Ifølge Aftenposten / Eurostat får 99% afghanske menn avslag på sin søknad om asyl. Norge planlegger også å returnere enslige mindreårige.

Afghanistankomiteen er spesielt bekymret for situasjonen til sårbare grupper som enslige mindreårige, kvinner, og barnefamilier som tvangsreturneres til Afghanistan. For alle grupper, uavhengig av sårbarhetsgrad, er den gjeldende sikkerhetssituasjonen i Afghanistan så prekær at vi tviler på om myndighetene har makt til å tilstrekkelig beskytte befolkningen. I denne situasjonen står Norge i fare for å bryte med et grunnleggende prinsipp i FNs Flyktningkonvensjon: prinsippet om non-refoulement (retten til å ikke bli sendt tilbake mot sin vilje).

Regjeringen framhever det å sikre stabilitet som en av de viktigste årsakene til videreføring av bistanden til Afghanistan. Store antall returnerte flyktninger vil imidlertid om noe bare føre til økt destabilisering av landet som allerede befinner seg i en hardt presset økonomisk og politisk situasjon med pågående konflikter i flere av provinsene. 

Sett i lys av det ovenstående kan umulig hver asylsøknad ha vært realitetsbehandlet. Vi frykter dermed at både Norges eget regelverk og krav om realitetsbehandling av hver enkelt søknad, samt internasjonale forpliktelser blir satt til side for å nå et politisk mål om retur. I skyggen av giverkonferansen i Brussel (4-5.10.16) inngikk også EU en avtale med Afghanistan hvor Afghanistan forplikter seg til å ta imot returnerte flyktninger mot fortsatt økonomisk bistand.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 21.02.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad