th-menu search
Bilde: Videre som om ingenting har skjedd 
Foto: Halvard Hjermundrud

Videre som om ingenting har skjedd

Kronikk i Ny Tid. Dilemmaene som oppstår når man skal være en god alliert og samtidig fremme demokrati og mer velstand, kaster lange skygger.

Aktuelt/ torsdag 16. februar 2017

10. januar redegjorde Utenriksministeren for Norges Afghanistan-innsats og Godal-utvalgets NOU 2016:8 ”En god alliert- Norge i Afghanistan 2001-2014”. Redegjørelsen ble i etterkant kritisert, både i media og av stortingspolitikere, blant annet for å ikke ta opp og problematisere en rekke forhold som ble satt under lupen av Godal-utvalget. Blant de mest urovekkende av disse er praksisen hvor beslutninger om Norges deltagelse i krig og internasjonale operasjoner tas basert på lukkede orienteringer i utvidet forsvars- og utenrikskomité- en praksis som svekker den demokratiske kontrollen med våre militære styrker. Det nærmeste vi kom noen innrømmelse av feilsteg var følgende; «Vi har høstet erfaringer og lærdommer som vi tar med oss videre». 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 16.02.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad