th-menu search
Bilde: Når alt raser: Naturkatastrofer, Forebygging og Utvikling i Afghanistan. 
 Foto: Andrea Taurisano
Foto: Andrea Taurisano

Når alt raser: Naturkatastrofer, Forebygging og Utvikling i Afghanistan.

Åpent møte 28. mars: Afghanistankomiteens medarbeider Najib Kakar besøker Norge i slutten av mars, og i den anledning inviterer vi alle interesserte til temakveld for å snakke om arbeidet med å forebygge og håndtere naturkatastrofer.

Aktuelt/ søndag 12. mars 2017

Tirsdag 28. mars 18:00 - 20:00

Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo. 

Meld deg gjerne på via facebook eller på epost.

Å jobbe for å redusere katastroferisiko er en del av Afghanistankomiteens helhetlige modell for utviklingsarbeid. Våre aktiviteter for reduksjon av katastroferisiko dekker mange felt, men opplæring og kapasitetsbygging er en rød tråd gjennom dem alle.

Del 1: Naturkatastrofer, Forebygging og Utvikling i Afghanistan

Najib Kakar er Senior Monitoring and Evaluation & Geographical Information Systems Officer i Afghanistankomiteen. Han vil innlede om den aktuelle situasjonen når det gjelder naturkatastrofer (snøskred, jordskred, flom, jordskjelv) i Afghanistan, situasjonen til de som rammes, utfordringer når det gjelder katastrofeforebyggende arbeid, og Afghanistankomiteens bidrag til å håndtere katastrofer i landet.

Del 2: Reduksjon av katastroferisiko i Badakhshan. Felt-erfaringer 2012 - 2014

Andrea Taurisano er en av Norges største eksperter på ras. I perioden 2012 - 2014 ble det arbeidet med å kartlegge risikoen for jordras i Badakhshan-provinsen. som en tragisk påminnelse av dette arbeidets viktighet ble landsbyen Ab-a-Barik rammet av et massivt jordras i mai 2014. Over 2000 døde. Andrea vil oppsummere erfaringene og observasjonene fra sine tre feltbesøk til området.

vel møtt!

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 23.05.18
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad