th-menu search
Bilde: Afghanistan-debatt i Stortinget

Afghanistan-debatt i Stortinget

Pressemelding 18.04.2017. Norske politikere tar ære for det som har gått bra, men ikke ansvar for det som gikk galt i Afghanistan, sier Liv Kjølseth Generalsekretær i Afghanistankomiteen

Aktuelt/ tirsdag 18. april 2017

I dag, 18.4, skal Stortinget debattere Utenriks- og forsvarskomiteens  innstilling  om utenriksministerens og forsvarsministerens Afghanistan-redegjørelse og Godal-utvalgets rapport «En god alliert: Norge i Afghanistan 2001-2014» som ble lagt fram i juni i fjor. 

I likhet med Utenriksministerens redegjørelse til Stortinget 10. januar i år, vitner komiteens innstilling om manglende vilje til kritisk refleksjon og læring fra Norges omfattende militære og sivile engasjement i Afghanistan siden 2001. En av grunnene til dette kan være at alle partiene på Stortinget, med unntak av MDG, har sittet med regjeringsmakt i løpet av det 15 år lange engasjementet i Afghanistan.

Politikerne tar æren for det som har gått bra, men ikke ansvar for det som gikk galt i Afghanistan, sier Liv Kjølseth, Generalsekretær i Afghanistankomiteen. Etter å ha lest komiteens innstilling, ser det ut som det viktigste som kom ut av Stortingsbehandlingen er en evaluering av norsk militær og sivil deltakelse i operasjonen i Libya i 2011. Dette er bra, men dessverre blir det ikke flertall for å sikre åpen behandling av beslutningen om å delta i krig. En av de viktigste anbefalingene i Godal-utvalgets rapport følges ikke opp, i følge Kjølseth.

Afghanistankomiteen er særlig skuffet over at norske politikere ikke reflekterer over at sentrale mål for norsk politikk i Afghanistan, som målet om å være en god alliert for USA og NATO, og krigen mot terror bidro til å undergrave målet om å bygge en demokratisk stat i Afghanistan, sier Kjølseth.

Det er prisverdig at Norge har evaluert innsatsen i Afghanistan, og at Stortinget tok ansvar for en grundig behandling av rapporten, men vi skulle sett at det politiske Norge gikk mer inn i de problematiske sidene ved Norges Afghanistan-innsats sier Liv Kjølseth. Dette dreier seg Norsk etterretningstjenestes omfattende overvåkning, og deling av informasjon, og om hvordan rettsoppgjør og forsoning ble forsømt, og krigsforbrytere gikk fri.

Det nærmeste vi kom noen innrømmelse av feilsteg i Utenriksministerens redegjørelse var følgende; «Vi har høstet erfaringer og lærdommer som vi tar med oss videre», uten noen videre utdypning. Komiteen lar Utenriksministeren slippe unna med å vektlegge de områdene hvor man kan vise til positive resultater av innsatsen. Dette til tross for at afghanerne aldri har vært mer pessimistiske med tanke på framtiden, ifølge en rapport fra Asia Foundation fra desember 2016.

Etter 15 år med militært og sivilt engasjement må vi være villige til å trekke lærdom også av våre feilsteg. Det skylder vi ikke bare Afghanistan, men også andre sårbare stater hvor regjeringen nå varsler økt innsats.

For mer informasjon kontakt:

Helene Aall Henriksen: 900 99 566

Kommunikasjons- og informasjonsrådgiver i Afghanistankomiteen

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 23.05.18
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad