th-menu search
Bilde: Velkommen til Årsmøte 2017

Velkommen til Årsmøte 2017

Afghanistankomiteens årsmøte avholdes 10. juni 10:00 - 17:00 på frivillighetshuset i Kolstadgata 1 på Tøyen, Oslo. Velkommen til alle!

Aktuelt/ tirsdag 18. april 2017

Årsmøtet er Afghanistankomiteens høyeste organ der organisasjonens arbeid og fokus vedtas. Vi beretter også om vår virksomhet i Afghanistan og Norge, så hvis du vil lære oss bedre å kjenne er derfor landsmøtet en god anledning. 

Påmelding: send epost til organisasjon@afghanistan.no

Stemmerett: Alle betalende medlemmer har stemmerett. Ønsker du å bli medlem, gå inn på denne siden og meld deg inn elektronisk. Alle medlemmer innkalles til Landsmøtet og har tale-, forslags- og stemmerett. Ethvert medlem som er forhindret fra å møte, har anledning til å komme med skriftlige uttalelser til sakene på dagsorden. 

Sakspapirer: Vi sender ut sakspapirer innen 26. mai. 

Forslag: Forslag til endring av vedtekter og strategidokumenter må sendes inn innen 10. mai. Har du andre forslag du ønsker behandlet av Landsmøte, må dette sendes oss skriftlig innen 19. mai. 

Ta kontakt på organisasjon@agfhanistan.no

Velkommen!  

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 19.06.18
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad