th-menu search
Bilde: Et eksempel på at norsk politikk ikke er konsistent

Et eksempel på at norsk politikk ikke er konsistent

Aftenposten: "Liv Kjølseth i Afghanistan-komiteen antyder at Parwins sak bør prøves for domstolene hvis omgjøringsbegjæringen ikke når frem. Hun mener argumentet om at utlendingsmyndighetene ikke skal avgjøre barnefordelingssaker, ikke har gyldighet i denne saken."

Aktuelt/ fredag 28. april 2017

– Ettersom mor har fått opphold i Norge, og barna befinner seg i et tredjeland og ikke er sammen med sin far, mener vi at hensynet til mor og barna bør veie tyngst.

Fra 2001 til 2015 gikk 2,7 milliarder kroner til bistand øremerket kvinners likestilling i Afghanistan. Norge skal årlig gi 700 millioner i bistand til Afghanistan, med hovedfokus på kvinner.

Disse kvinnerettighetene er ikke like viktige i den norske asylpolitikken, mener Kjølseth.

– Dette virker å være et eksempel på at norsk politikk ikke er konsistent. Når det gjelder asylfeltet synes det viktigste å gjøre det så vanskelig som overhode mulig å få opphold i Norge, da blir prinsipper og politikk på andre områder underordnet, sier Kjølseth.

Les hele saken hos Aftenposten

Ekspert om norsk sharialov-tolkning: - Det er forkastelig og dobbeltmoralsk

Det er forkastelig og dobbeltmoralsk at norske myndigheter vektlegger kvinners rettigheter i bistandsarbeidet, men lener seg på sharialover i asylpolitikken, sier Karina Standal. Standal er universitetslektor ved Senter for utvikling og miljø i Oslo og har forsket på likestilling og kvinners situasjon i Asia. Hun har nylig skrevet om situasjonen for krisesentre i Afghanistan og Kirgisistan.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 19.06.18
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad