th-menu search
Bilde: Årsmøtet krever umiddelbar stans av tvangsutsendelser av asylsøkere til Afghanistan

Årsmøtet krever umiddelbar stans av tvangsutsendelser av asylsøkere til Afghanistan

Afghanistankomiteen er svært bekymret for at flere unge og mindreårige afghanere forsvinner fra norske asylmottak enn noen gang tidligere og krever umiddelbar stans av tvangsutsendelser til Afghanistan.

Aktuelt/ søndag 11. juni 2017

Afghanistankomiteen ser med stigende uro på at norske styresmakter mener det er viktigere å statuere eksempler på bekostning av unge afghaneres liv og helse, enn å ta hensyn til den sterkt forverrede sikkerhetssituasjonen i Afghanistan slik de fleste europeiske land nå gjør.

«Vi kan ikke sitte stille og se på at unge mennesker sendes ut av landet til en svært usikker framtid med risiko for overgrep og rettighetsbrudd. Jeg er spesielt opptatt av at enslige mindreårige asylsøkere får sin psykiske helse ødelagt og de konsekvensene dette får for deres framtid.», sier Beate Fasting, nylig valgt styreleder for Afghanistankomiteen. Norge er forpliktet til å etterleve de internasjonale avtalene vi har undertegnet som FNs Barnekonvensjon og FNs Flyktningkonvensjon. Med asylpolitikken regjeringen nå fører overfor afghanere er Afghanistankomiteen sterkt bekymret for at Norge bryter med flere av disse konvensjonene. 

Det voksende antallet tvangsreturnerte afghanere bidrar heller ikke til norske myndigheters mål om stabilisering i Afghanistan, men tvert imot til en ytterligere destabilisering av det sårbare landet blant annet ved at unge arbeidsledige menn lar seg rekruttere til opprørsgrupper for å overleve. Asylpolitikken som regjeringen fører undergraver på denne måten regjeringens mål om stabilisering og utvikling i Afghanistan. 

De siste årene har regjeringen doblet det humanitære budsjettet for Afghanistan med en tilsvarende reduksjon i støtten til det langsiktige utviklingsarbeidet i Afghanistan. Dette til tross for at langsiktighet og forutsigbarhet er nødvendig for å oppnå fred og utvikling i Afghanistan. Afghanistankomiteens årsmøte ber regjeringen ta ansvar for å sikre at Norge fører en samstemt politikk overfor Afghanistan som bidrar til fred og utvikling i landet.   

Styreleder Beate Fasting har lang erfaring fra Afghanistan hvor hun har arbeidet for Kirkens Nødhjelp. Hun kan kontaktes på 995 73 842 for intervju og kommentar. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 27.04.18
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad