th-menu search
Bilde: Over 700 søkere på studieplasser i Afghanistan.   
Foto: Halvard Hjermundrud

Over 700 søkere på studieplasser i Afghanistan.

Behovet for jordmødre og helsesøstre er stort på landsbygda i provinsene Khost og Kapisa øst i Afghanistan. Med avgjørende støtte fra jordmorforeningen, starter Afghanistankomiteen en ny fase av sitt ut-danningsprogram i vår, og nye kull med studenter har nå startet den toårige utdannelsen.

Prosjekt/ mandag 19. juni 2017

Tekst: Mustafa Sarvary og Halvard Hjermundrud

Foto: Mustafa Sarvary

Publisert i tidsskrift for jordmødre nr. 4 2017

Det var stor interesse for studiene, og til sammen 719 søkte om studieplass ved skolene i de to provinsene. Etter opptaksprøver i februar fikk til sammen 53 studenter plass ved jordmorstudiene og 51 ved studiene for å bli helsesøster. Det store antallet søkere viser stor grad av interesse og ønske om å utdanne seg som kvinnelig helsearbeider i området. 

Maryam er blant de som nylig startet de teoretiske og praktiske studiene på jordmorskolen i Kapise. «Jeg har et sterkt engasjement for mitt lokalsamfunn og mitt folk. Derfor jeg ønsker å bli jordmor.»


Bilde: Over 700 søkere på studieplasser i Afghanistan.  
Foto: Halvard Hjermundrud


Mange søkere: til sammen 678 kandidater gjennomførte opptaksprøvene til jordmor- og helsesøsterutdanning ved Afghanistankomiteens skoler i Khost og Kapise. Av disse fikk 104 studieplass. Jordmorstudenten Maryam ønsker å bedre situasjonen for kvinner i lokalsamfunnet sitt. 

Maryam er fra det avsidesliggende Nerjab-distriktet i Kapise. «Vi har bare én jordmor helseklinikken vår, og det er ikke nok. Dessuten er folk så konservative at mange familier ikke tillater gravide kvinner å reise til klinikken, ikke engang for å føde. Jeg har vært vitne til at mange kvinner har mistet livet eget eller barnets liv på grunn av disse hindrene. Når jeg kommer tilbake etter studiene skal jeg i tillegg til å jobbe på klinikken også dra fra hus til hus for å gi råd til de gravide kvinner. Når jeg hører om at familier ikke lar kviner dra til klinikken vil jeg dra hjem til dem for å hjelpe til ved fødslene. Dette er planen min når jeg reiser tilbake til bygda mi etter studiene. Jeg er sikker på at mange venter på meg der.»

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 23.05.18
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad