th-menu search
Bilde: Uttalelse fra årsmøte 2017: Stans tvangsutsendelser av asylsøkere til Afghanistan

Uttalelse fra årsmøte 2017: Stans tvangsutsendelser av asylsøkere til Afghanistan

Afghanistankomiteen har tidligere advart mot retur av sårbare grupper til Afghanistan, og reagerer sterkt på at innstramningene særlig rammer barnefamilier og enslige mindreårige.

Aktuelt/ tirsdag 20. juni 2017

En fransk domstol besluttet tidligere i år at en afghansk asylsøker fra Nangarhar ikke kunne sendes tilbake til Norge fordi han da risikerte å bli sendt tilbake med tvang til Afghanistan, noe det franske rettsvesenet mente var uansvarlig.*

For få dager siden slo Lagmannsretten fast at statens fengsling av afghansk familie med mindreårige barn i 20 dager på Trandum var ulovlig. Familien får erstatning.

Våren 2017 forsvinner unge og mindreårige afghanere fra norske asylmottak[1] i større antall enn noen gang tidligere. Hvor de havner, og hva som skjer med dem, er tydeligvis ikke noe norske myndigheter føler ansvar for, selv om vi vet at mange ender på gata i Sentral-Europa og overlever av småkriminalitet og prostitusjon.

Den norske regjeringen ønsker fortsatt å være «tøffest i klassen» overfor asylsøkere generelt, og afghanske asylsøkere især. Ingen andre europeiske land kan matche Norge som siden 2010 årlig har utvist 92 prosent av afghanske menn i aldersgruppa 18-34.** Afghanistankomiteen ser med stigende uro på at norske styresmakter finner det er viktigere å statuere eksempler på bekostning av unge afghaneres liv og helse, enn å vise menneskelighet og ta hensyn til den sterkt forverrede situasjonen i Afghanistan slik de fleste andre europeiske land gjør.

Etter den voldsomme bombeeksplosjonen i Kabul 31. mai, som drepte over 150 mennesker og skadet flere hundre håpet mange at regjeringen ville komme med nye signaler etter opptrappingen av terroraksjoner, spesielt i Kabul. Ofrene var knapt gravlagt før norske UDI gjorde det klart at Norge kom til å fortsette utsendelsespolitikken sin ufortrødent. Nye terroraksjoner med nye ofre i forbindelse med gravferden understreket bare dette poenget enda tydeligere.

Det er ikke bare sikkerhetssituasjonen i landet som er truet. Stabiliteten er også under sterkt press når Afghanistan opplever en voldsom retur av flyktninger fra nabolandene.

I 2016 ble 616 000 afghanere tilbakesendt med tvang fra Pakistan, og 436 000 fra Iran. Tilsammen over 1 million. Tallet for utviste fra de to samme landene i 2015 var 681 000. Pakistan vil ha ut alle afghanere, registrerte og uregistrerte, innen utgangen av 2017. Det dreier seg om nærmere 2 millioner mennesker. Også Iran har ambisiøse planer om fortsatte tvangsreturer på samme nivå.

Antallet internflyktninger i Afghanistan har passert en million, og fortsetter å øke. Hele 60 prosent av disse er unge afghanere.***

Også EU, ikke minst Tyskland, lanserte planer om utvisning av opp til 200 000 i fjor høst. Men returtallene utgjør så langt kun noen tusen og de fleste fra Tyskland har vært frivillig retur. Men nå har Tyskland satt stopp for deportasjon av ikke-kriminelle afghanske asylsøkere med henvisning til den endrede sikkerhetssituasjonen.

Afghanistankomiteen oppfordrer norske myndigheter til å stanse utsendelsen av afghanske flyktninger inntil situasjonen i landet har bedret seg, og ta sin del av ansvaret for en flyktningkrise de selv har bidratt til gjennom deltagelse i omfattende militære operasjoner i Afghanistan siden 2001 sammen med amerikanske og europeiske allierte.

Retur av afghanske asylsøkere har meget høy prioritet i regjeringen og de dels nådeløse politiske føringene ikke er til å misforstå. Det er ingen tilsvarende prioritet, ingen tilsvarende klare politiske føringer, ingen synlig debatt om hva regjeringen vil gjøre konkret for å bistå Afghanistan nå.

Norge må styrke den langsiktig bistanden til gjenoppbyggingen av en bærekraftig og demokratisk afghansk stat, med et aktivt sivilt samfunn og et produktivt næringsliv.

--------------------------

*-Jeg er svært overrasket over Norges raske behandling. Denne saken demonstrerer hvilken mangelfull gjennomgang Norge har hatt av de systematiske og generelle sikkerhetsproblemene i min klients hjemprovins. (Asylsøkerens franske advokat Jean-Philippe Petit til Dagsavisen 24.5.2017: «Sjokkert over Norge»).

**http://www.aftenposten.no/verden/99-prosent-av-afghanske-menn-fikk-nei-Her-er-grafene-som-viser-at-Norge-er-strengest-i-Europa-605961b.html

*** https://www.usip.org/publications/2017/02/afghan-refugee-crisis-2016

****https://www.riketstilstand.noas.no/

Andre kilder:

http://www.dw.com/en/angela-merkel-announces-temporary-halt-on-afghan-deportations-after-kabul-bombing/a-39084537

https://www.nrk.no/norge/lagmannsretten_-familie-ble-ulovlig-fengslet-pa-trandum-1.13540001

http://www.dagbladet.no/nyheter/tyskland-stanser-utsending-av-afghanere-det-gjor-ikke-norge/67648199

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/06/01/195306452/slutt-si-kabul-er-trygt-dere-vet-ikke-hvordan-det-er-her


[1]Innstramningene i norsk asylpraksis har særlig rammet enslige mindreårige asylsøkere. En langt større andel får opphold fram til fylte 18 år. Alle instanser som er i kontakt med ungdommene – mottakene, UDI, Barneombudet og helsepersonell – rapporterer om selvskading, selvmordsforsøk og et stort antall forsvinninger****
Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 16.02.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad