th-menu search
Bilde: 13. oktober er dagen for katastrofeforebygging. Regjeringens budsjettproposisjon er vagt. 
Foto: Halvard Hjermundrud

13. oktober er dagen for katastrofeforebygging. Regjeringens budsjettproposisjon er vagt.

«Når stabilisering er et hovedmål for den norske innsatsen i Afghanistan, stiller vi oss undrende til at regjeringen legger fram et budsjett som er såpass vagt når det kommer til forebygging av katastrofer», sier Generalsekretær i Afghanistankomiteen Liv Kjølseth.

Prosjekt/ fredag 13. oktober 2017

Pressemelding fra Afghanistankomiteen

13.10 er den internasjonale dagen for katastrofeforebygging. Tema for 2017 er å redusere antall mennesker som rammes av naturkatastrofer innen 2030, i tråd med Sendai rammeverket.

Mellom 2005 og 2015 mistet 700 000 mennesker livet, over 1, 4 millioner mennesker ble skadet og 23 millioner mennesker ble hjemløse og drevet på flukt på grunn av naturkatastrofer.

Til tross for at regjeringen har forpliktet seg til å intensivere støtten til katastrofeforebygging gjennom FNs Sendai rammeverk, er det vanskelig å lese ut fra budsjettproposisjonen hvordan regjeringen konkret skal følge opp og bidra til å nå målene det internasjonale samfunnet har satt seg innen 2030.

Naturkatastrofer rammer sårbare stater hardere enn andre land og Afghanistan er ekstremt sårbart for naturkatastrofer, noe som årlig fører til store tap av liv og livsgrunnlag. Etter Haiti er Afghanistan det landet hvor flest mennesker rammes av naturkatastrofer. Bare siden januar i år er over 50 000 afghanere rammet av naturkatastrofer (UNOCHA).

Jordskjelv, jordras, snøskred, flom og tørke truer livsgrunnlaget i mange provinser i Afghanistan, men dette kommer i skyggen av krigshandlingene i landet. Kamp om knappe ressurser er i mange tilfeller en underliggende årsak til konflikt lokalt. I regjeringens strategi for innsats i sårbare stater anerkjennes sammenhengen mellom sårbarhet for naturkatastrofer og voldelig konflikt, og behovet for å bygge lokal kapasitet til å forebygge og håndtere katastrofer.

«Når stabilisering er et hovedmål for den norske innsatsen i Afghanistan, stiller vi oss undrende til at regjeringen legger fram et budsjett som er såpass vagt når det kommer til forebygging av katastrofer», sier Generalsekretær i Afghanistankomiteen Liv Kjølseth.

Krig og naturkatastrofer er årsak til nøden i Afghanistan står det i budsjettproposisjonen for 2018, og regjeringen har tatt et viktig grep ved å tilbakeføre midler til langsiktig bistand til Afghanistan som vil kunne bidra til å bekjempe de underliggende årsakene til konflikt. «Vi oppfordrer regjeringen til å konkretisere hva dette innebærer for innsatsen på landnivå, og til å investere i forebygging og lokale tiltak som vil redusere sårbarheten for naturkatastrofer», sier Generalsekretær Kjølseth. 

For mer informasjon, ta kontakt med undertegnede;

Helene Aall Henriksen
Utviklingspolitisk seniorrådgiver
Afghanistankomiteen
Norwegian Afghanistan Committee
Mobil: 900 99 566
E-post: helene@afghanistan.no

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.01.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad