th-menu search
Bilde: Ingen løsning for oktoberbarna 
Foto: Halvard Hjermundrud

Ingen løsning for oktoberbarna

Afghanistankomiteen har tidligere uttalt bekymring over det høye antallet unge og mindreårige afghanere som har forsvunnet fra norske asylmottak. At unge velger en tilværelse på gatene i Europa fremfor retur til Afghanistan sier mye om den desperate situasjonen de opplever. Afghanistankomiteen mener derfor det er viktig og bra at Stortinget nå har fattet vedtak om at sårbarhetskriterier i større grad skal vektes når oktoberbarnas søknader behandles. Dette er avgjørende for å sikre at Norge innfrir sine internasjonale forpliktelser.

Aktuelt/ tirsdag 14. november 2017

- «Stortingsvedtaket er imidlertid ingen løsning for ungdommene som fortsatt vil være i en svært usikker situasjon i påvente av ny saksbehandling. Vi er bekymret for de negative konsekvensene det å leve i en limbo-tilværelse kan få for oktoberbarnas psykiske helse og mener det er svært viktig at det settes inn tiltak som ivaretar barnas rettigheter i venteperioden. Det er derfor nødvendig med en rask avklaring av hvilke rettigheter som skal ivaretas for barna som nå er fylt 18 år og ikke lenger dekkes av FNs barnekonvensjon», sier Generalsekretær Liv Kjølseth.  

Unge afghanere Afghanistankomiteen har snakket med i dag er glade for Stortingsvedtaket. «Jeg er veldig glad for at Stortinget har valgt å behandle flyktningbarna på en mer menneskelig og rettferdig måte. Regjeringens politikk har ført til at gata i Paris oppleves som tryggere for flyktningbarna enn å være i Norge. Dagens vedtak gjør at jeg blir optimist og håper at dette vil endre seg. Norge må ta sin del av ansvaret for krigen i Afghanistan. De har også et ansvar for de som flykter fra krigen, og det er barna som betaler den høyeste prisen for krigen», sier Jomaa Nazari.

Afghanistankomiteen deler analysene som beskriver en stadig vanskeligere sikkerhetssituasjon i Afghanistan. Samtidig må det ensidige bildet av krig og konflikt som tegnes av media balanseres med informasjon om det arbeid som pågår i landet for inkluderende og bærekraftig fred og utvikling. Afghanske myndigheter står på for å beholde unge og ressurssterke mennesker i landet. President Ashraf Ghani har blant annet iverksatt en rekke tiltak for å styrke ungdoms medvirkning, blant annet gjennom opprettelsen av ungdomsparlament i landet. Dette er et viktig skritt for å inkludere ungdom i beslutningsprosesser som er nødvendig for utviklingen av demokrati i Afghanistan. Norge er en viktig samarbeidspartner for Afghanistan i dette arbeidet, og en del av dette må være å bidra til framtidshåp for landet, også i kommunikasjonen om Afghanistan og om samarbeidet mellom våre to land.  

For mer informasjon kontakt:

Helene Aall Henriksen
Seniorrådgiver
Afghanistankomiteen

Norwegian Afghanistan Committee

Mobil: 900 99 566

E-post: helene@afghanistan.no

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 16.02.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad