th-menu search

Utdanning for livet 2018- Spons en jordmor i Afghanistan!

På den internasjonale jordmordagen 5. mai engasjerer jordmødre seg over hele landet i solidaritet med jordmødre i Afghanistan- bli med og vis din solidaritet!

Aktuelt/ torsdag 3. mai 2018

Afghanistan er et av verdens farligste steder å bli mor, og for jenter er fødsler mer dødelige enn krigshandlinger. Hver dag dør 12 kvinner av svanger- og barselsrelaterte komplikasjoner. For å sikre jenter og kvinner en trygg fødsel er det behov for fagfolk. Tilgang til jordmødre og kvalifisert fødselshjelp er det viktigste middelet for å redusere mødredødeligheten. Men i Afghanistan er det bare 23% av fødende kvinner og jenter som får hjelp av jordmor. Spesielt på landsbygden er tilgangen til jordmødre svært dårlig.

Derfor arbeider Afghanistankomiteen med å utdanne jordmødre, med uvurdelig støtte fra den norske jordmorforeningen. For tredje gang mobiliserer jordmødre over hele landet til en felles aksjon på den internasjonale jordmordagen, lørdag 5. mai, til støtte for afghanske jordmødre. Årets aksjon har fått navnet "Utdanning for livet", og henspiller på den livsviktige jobben jordmødre gjør.

De to siste årene har jordmorforeningen samlet inn over 600 000 kr! Med denne støtten har Afghanistan fått 200 flere jordmødre og 100 nye helsesøstre som redder liv hver dag. Totalt har 15% av alle registrerte jordmødre i Afghanistan fått sin utdanning fra Afghanistankomiteen. Men vi trenger din støtte for å kunne utdanne enda flere!

Vis din solidaritet med kvinner og jenter i Afghanistan og deres rett til en trygg fødsel, og støtt Jordmorforeningens aksjon den 5. mai!

Årets innsamlingsaksjon finner du på nettsiden GoFundMe. Det er fortsatt mulig å donere direkte til VIPPS: 11274 kontonummer 1645.16.56027

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 16.02.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad