th-menu search

Ungdom i Afghanistan begraver stridsøksen og mobiliserer for fred. Hvordan kan vi best støtte dem?

Afghanistankomiteen inviterer til åpent møte om konfliktløsning og fredsbygging Tid: 26. juni, kl. 18:00- 19:30 Sted: Kolstadgata 1, Tøyen

Aktuelt/ torsdag 14. juni 2018

Bilde: Ungdom i Afghanistan begraver stridsøksen og mobiliserer for fred. Hvordan kan vi best støtte dem?


Bakgrunn

Det pågår ikke bare én konflikt i Afghanistan, men flere parallelle på ulike nivåer og med ulike dimensjoner; politiske, etniske og regionale, og konflikter knyttet til kjønn.

Afghanistankomiteen inviterer til åpent møte med to av våre ansatte som arbeider med fredsbygging og konfliktløsning i Afghanistan. I møtet vil vi se nærmere på, og diskutere barrierene til fred på hushold- og lokalsamfunnsnivå og hvordan man kan motvirke og rive ned barrierene gjennom inkluderende dialog. 

Inkluderende prosesser er nøkkelen til å oppnå varig fred, og det er også denne anerkjennelsen som ligger til grunn for FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet, som ble enstemming vedtatt av Sikkerhetsrådet i 2015. Resolusjonen bekrefter og anerkjenner ungdoms rett til å bli hørt og delta i prosesser knyttet til konfliktløsning og fredsbygging. 

Afghanistankomiteen arbeider gjennom ulike kanaler for å sikre at resolusjonen iverksettes i Afghanistan, blant annet ved å bygge ungdoms kapasitet til å påvirke beslutningsprosesser lokalt. Hva virker og hva virker ikke? Kom og lær mer om Afghanistankomiteens fredsbyggingsarbeid, og hvordan vi arbeider for å inkludere ungdom!

Program

  • Innlegg ved Abdul Bashir Hakimi og Ehsanullah Zahir (Afghanistankomiteen)
  • Åpen diskusjon, spørsmål og svar
  • Forfriskninger og sosialt samvær

NB! Møtet blir holdt på engelsk. 

Vel møtt!

Påmelding til organisasjon@afghanistan.no innen 24. juni

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 24.04.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad