th-menu search

Årsrapporten for 2017 er klar!

Les om alt arbeidet Afghanistankomiteen gjorde i 2017 for å bidra til helse, skolegang og utvikling på landsbygda i Afghanistan.

Aktuelt/ fredag 15. juni 2018

I 2017 har vi blant annet:

  • Utdannet jordmødre og helsesøstre som yter livsviktig helsehjelp på landsbygda i Afghanistan.
  • Bygget opp igjen et kjært og viktig kvinnesenter i Badakshan, etter at det ble angrepet. 
  • Bygget lokalsamfunns motstandskraft mot den økende trusselen av naturkatastrofer som tørke, flom, skred og jordskjelv. 
  • Engasjert fedre og sønner i arbeidet for kvinner og jenters rettigheter, gjennom såkalte "storebrornettverk", og bidratt til å motvirke og bekjempe tvangseksteskap.  
  • Bidratt til å få flere barn på skole, blant annet ved å støtte skolekomiteer.
  • Utredet og synliggjort korrupsjonsutfordringene i Afghanistans utdanningssektor.
  • Etablert plattformer hvor ungdom møtes og utveksler sine tanker og meninger- og sørget for at deres stemmer blir hørt.


Bilde: Årsrapporten for 2017 er klar!

Last ned årsarpporten.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 24.04.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad