th-menu search

Kronikk: Mens regjeringen utformer sin politikk renner tiden ut for afghanske skolebarn

Å sikre jenter skolegang ble brukt som et argument for å legitimere USAs og NATOs invasjon av Afghanistan i 2001, og siden den gang er det gjort mye for å bedre tilgangen til utdanning. Regjeringen trekker ofte frem resultatene på dette området som et av de viktigste, også for Norges Afghanistan-innsats. Men nå er det som er oppnådd i ferd med å reverseres. Les kronikken og Afghanistankomiteens råd til regjeringen i Bistandsaktuelt

Aktuelt/ fredag 15. juni 2018

Bilde: Kronikk: Mens regjeringen utformer sin politikk renner tiden ut for afghanske skolebarn

I følge UNICEFs studie om barn ute av skolen, lansert 3. juni i år, går hele 3,7 millioner afghanske barn ikke på skolen. Dette utgjør nærmere 50 prosent av afghanske barn i skolealder. Jenter utgjør 60 prosent av disse. Økt konfliktnivå, fattigdom og diskriminering er noen av faktorene UNICEF peker på som forklaring på den negative utviklingen. UNICEFs funn er foruroligende, men dessverre ikke overraskende. 

Flere rapporter utgitt den siste tiden peker på den samme utviklingen. Blant dem en Human Rights Watch rapport om barrierene som hindrer jenters skolegang. Rapporten peker blant annet på sikkerhetssituasjonen, myndighetenes manglende handlingsevne og NATO-styrkenes uttrekning med påfølgende redusert interesse og engasjement fra giverlandene som resultat.

Gjennomsyret av korrupsjon
Giverlandenes manglende oppfølging av de enorme bistandsmidlene som kanaliseres