th-menu search
Bilde: Stans i utdanning av jordmødre etter angrep i Jalalabad

Stans i utdanning av jordmødre etter angrep i Jalalabad

Omfattende skader på jordmorskolen i Jalalabad etter et angrep og eksplosjon i nærheten.

Aktuelt/ onsdag 15. august 2018/ Omran Mansoor

I Juli 2018 ble det gjennomført en rekke angrep mot utdannings- og helseinstitusjoner i Nangarhar-provinsen i sør- Afghanistan, der Afghanistankomiteen i samarbeid med lokale helsemyndigheter og med støtte fra Den norske jordmorforening (DNJ) har utdannet jordmødre siden 2002. Som følge av den ustabile situasjonen besluttet afghanske helsemyndigheter og Afghanistankomiteen å stanse undervisningen ved Institute of Health Sciences (IHS), og sende studenter og lærere hjem i midten av juli.

28 juli. ble en jordmorskole i Jalalabad, som er drevet av en privat organisasjon, gjenstand for angrep fra opprørsgrupper. Flere mennesker mistet livet og mange ble såret.

Kun tre dager senere, 31. juli, ble det statlige Department of Refugees and Returnees angrepet.  Departementet ligger kun 50 meter fra provinssykehuset og jordmorskolen, og brann utløst av eksplosjoner spredde seg til jordmorskolen.

Vinduene på skolen har blitt knust og en del av bygningen tok fyr som følge av eksplosjonene i nærheten. Skadeomfanget er betydelig og vi jobber med å utrede kostnadene for å sette bygget i stand igjen. Dette betyr at undervisningen opphører inntil videre og mange håpefulle studenter må finne seg i å ikke få fullført studiet som planlagt.

 

- Fordømmer angrep på helse og utdanningsinstitusjoner.

 ACBAR, paraplyorganisasjonen for nasjonale og internasjonale NGO ‘er som arbeider i Afghanistan, og som Afghanistankomiteen er medlem av fordømmer angrepet, og har stilt krav til afghanske myndigheter og de internasjonale samarbeidspartnerne. Les ACBARS pressemelding her: 

http://www.acbar.org/upload/1532925357294.pdf

 

Afghanistankomiteen har for tiden 219 jordmødre og helsesøstre under utdanning i fire ulike provinser. Og mens skolen i Jalalabad er stengt, pågår undervisningen som normalt i Laghman, Kapisa og Khost. Vi opplever stor pågang hver gang det åpnes for opptak av nye studenter, og mange av studentene våre kommer fra områder som er kontrollert av væpnede opposisjonsgrupper. Jordmødre nyter stor respekt og har en sterk stilling på den afghanske landsbygda. Barne- og mødre-dødeligheten i Afghanistan har vært blant de høyeste i verden. Etter mange års innsats fra afghanske myndigheter og fra internasjonale organisasjoner er situasjonen blitt bedre. Tilgang til kvalifisert helsehjelp er det viktigste enkelttiltak som kan settes inn for å redusere barne – og mødre-dødelighet. Afghanistankomiteen har drevet utdanning av jordmødre siden 2002, og har utdannet 15 % av alle registrerte jordmødre i landet.


Foto: NAC, Jalalabad

Omran Mansoor
omran.mansoor@afghanistan.no

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 24.04.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad