th-menu search
Bilde: Valg av nasjonalforsamling i Afghanistan

Valg av nasjonalforsamling i Afghanistan

Et rekordhøyt antall unge kandidater som vil ha endring. De krever blant annet tiltak som bekjemper den omfattende korrupsjonen og tiltak som virker demokratifremmende. Les vår kommentar om valget i Afghanistan i Klassekampen 20. oktober

Aktuelt/ tirsdag 30. oktober 2018/ Omran Mansoor

"Når afghanerne går til valg i dag for å stemme frem sine kandidater til nasjonalforsamlingen, er det rekordmange unge som konkurrerer om et sete. Ifølge Afghanistans uavhengige valgkommisjon er mellom 60 og 65 prosent av kandidatene under 40 år. 

I et politisk klima preget av vedvarende krise, konflikt og maktkamper, er dette et lysglimt. Det er grunn til å håpe at de unge vil bringe inn et nytt tankesett som vil virke demokratifremmende og korrupsjonsbekjempende.

Politikk og beslutningsprosesser på alle nivåer i det afghanske samfunnet har tradisjonelt vært forbeholdt eldre menn. De unge utfordrer makthegemoniet. Det er ikke uten risiko. Den siste tiden har det vært flere angrep mot valglokaler og kampanjer av unge kandidater. Spesielt kvinner er utsatt. Lørdag i forrige uke ble et valgmøte av Nafiza Beg fra Takhar-provinsen i nord, utsatt for et angrep som etterlot seg tolv døde og flere skadde. Kvinneandelen har derfor ikke økt nevneverdig siden 2010-valget. Sikkerhetssituasjonen og gjenstridige kulturelle normer hindrer kvinner i å ta del i politikken. 
En av de unge kandidatene, Samiullah Mahdi, mener Afghanistan står ved et veiskille. Endring, taghir på dari, er et slagord benyttet av flere unge som vil kvitte seg med det de mener er et pill råttent og gjennomkorrupt system. Mahdi setter fingeren på noe mange unge opplever; de befinner seg i en skvis mellom det tradisjonelle og det moderne. Samtidig som samfunnet har utviklet seg ved at verdier som demokrati, ytringsfrihet og likestilling har fått større plass, opplever unge at de ikke har noen innflytelse, hverken over samfunnsutviklingen eller sin egen fremtid. Dette fører til frustrasjon og manglende fremtidstro.

Ungdoms rett til å delta og å bli hørt i beslutnings- og i fredsprosesser er nedfelt i internasjonale rammeverk som Afghanistan har forpliktet seg til å støtte opp om og bidra til å realisere.
Dagens parlamentsvalg viser at Afghanistans ungdom er rede til å ta sin rettmessige plass rundt bordet hvor beslutninger tas, og at tiden er inne for å endre de tradisjonelle maktstrukturene. Lite annet gir så stor grunn til håp for Afghanistan akkurat nå."

Opprinelig publisert i Klassekampen 20. oktober 2018

Forfatter: Helene Aall Henriksen, Utviklingspolitisk seniorrådgiver, Afghanistankomiteen

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 26.03.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad