th-menu search
Bilde: Kontakt oss
 Foto: Elisabet Eikås
Foto: Elisabet Eikås

Kontakt oss

Trenger du informasjon om oss?

NACs høyeste organ er etter vedtektene landsmøtet, som i sin tur velger et landsstyre bestående av leder, nestleder, tre medlemmer og tre varamedlemmer. Landsstyret er foreningens høyeste organisatoriske beslutningsorgan for saker knyttet til den daglige drift (§ 6).
Sekretariatet står for den daglige driften, under generalsekretæren, som rapporterer til Landsstyret. Stedlig representant leder utekontoret, og rapporterer til daglig leder.


Pressekontakt:
Jonas E. Hollund
E-post: jonas.eide.hollund@afghanistan.no 
Tel: (+47) 92646685

Medlem-, frivillig- og giverkontakt: 
Omran Mansoor
E-postl: organisasjon@afghanistan.no
Tel: (+47) 94833728

Hovedkontor


Generalsekretær
Liv Kjølseth
E-post: nac@afghanistan.no 
Tel: (+47) 47143714

Organisasjon- og informasjonskonsulent
Omran Mansoor
E-post: omran.mansoor@afghanistan.no 
Tel: (+47) 94833728

Kommunikasjons og informasjonsrådgiver 
Jonas Eide Hollund
E-post: jonas.eide.hollund@afghanistan.no 
Tel: (+47) 92646685


Beliggenhet
Afghanistankomiteen har kontorlokaler på Tøyen, vis a vis Tøyen skole. Se kart nedenfor.

Post- og besøksadresse
Afghanistankomiteen 
Kolstadgata 1
0652 Oslo
NORGE 

Bilde: Kontakt oss
Foto: Heidi Sofie Kvanvig

Bilde: Kontakt oss
Foto: Heidi Sofie Kvanvig

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad