th-menu search

Frivillige lag og utvalg

Afghanistankomiteen har 2 frivillige lag og 2 frivillige utvalg.

Ungdomslaget

Ungdomslaget er et samlingspunkt for unge med engasjement for Afghanistan.

Kontakt Ungdomslaget

Kvinnerettighetslaget

Gruppen samler personer med engasjement for kvinners rettigheter i Afghanistan, og arbeider for å støtte opp om kampen for kvinners rettigheter i landet.

Kontakt Kvinnerettighetslaget

Prosjektuvalget

Prosjektutvalget skal følge opp og støtte implementeringen Afghanistankomiteens programmer i Afghanistan. Prosjektutvalget skal også se til at donormidler brukes i henhold til donors ønsker samt søke å påvirke donorers prioriteringer. Dette innebærer også påvirkningsarbeid mot norske myndigheter i utviklingsspørsmål.

Kontakt prosjektutvalget

Informasjonsutvalget

Informasjonsutvalget skal gjøre tilgjengelig oppdatert og relevant informasjon om Afghanistan og Afghanistankomiteens arbeid for medlemmer, donorer, politiske beslutningstakere, media, opinion og andre som søker informasjon om Afghanistan. Informasjonsutvalget har spesielt ansvar for forvaltning av Nord/Sør informasjonsmidler gjennom RORG- eller andre avtaler.

Kontakt informasjonsutvalget

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 16.08.17
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad