th-menu search

Afghanistankomiteens styre 2017-2018

Styret er Afghanistankomiteens høyeste organisatoriske beslutningsorgan, og velges av årsmøtet for ett år. Styret for 2018/2019 består av følgende personer:

Styreleder: Beate Fasting

Nestleder: Sverre Hjelleset


Styremedlemmer

Herdis Sigurdgrimsdottir

Anne Hertzberg

Sediq Zazai


Varamedlemmer

Terje Skaufjord

Britt Kejo

Hazina Shirzad

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 21.08.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad