th-menu search

Organisasjon

Afghanistankomiteens høyeste organ er landsmøtet, som i sin tur velger et landsstyre bestående av leder, nestleder, ni medlemmer og tre varamedlemmer. Landsstyret er foreningens høyeste organisatoriske beslutningsorgan.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 16.08.17
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad