th-menu search

Afghanistankomiteens temahefter

Norge i Afghanistan

I juni 2016 legger det regjeringsoppnevnte Afghanistan-utvalget fram sin rapport om det norske engasjementet i Afghanistan. Både det sivile og det militære engasjementet fra 2001 til 2014 gjennomgås. Lærdommene fra Norges innsats vil være viktig for Norge framover. Utenriksdepartementet jobber med en ny Stortingsmelding om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, der sårbare stater er spesielt vektlagt. Stadig blir Norge spurt om å bidra i operasjoner i utlandet. I dette temaet uttaler alternative og kunnskapsrike stemmer seg om temaene. Les tekstene av Robert Mood, Ståle Ulriksen, Marit Nybakk, Berit von der Lippe etc. Last ned (pdf)

Temahefte 2016: Afghanistan på egne ben

Dette er sannhetens øyeblikk. Har den internasjonale støtten bidratt til et demokratisk samfunn og en stat som makter å ta seg av borgernes behov? Har den ført til en varig forbedring av afghanernes levekår? Dette heftet forteller syv historier om hvordan det virkelig står til i Afghanistan, og hvordan det ser ut for fremtiden Last ned (pdf)

En sårbar tid: hvordan skape fred i Afghanistan? (2015)

Hvorfor er ikke fred oppnådd, og hva skal til for å få en annen utvikling enn den vi har sett, er blant spørsmålene som stilles. Vi ser også nærmere på hvordan sikkerhetssituasjonen spiller inn på folks hverdag. Last ned (pdf)

Temahefte 2015

Temaheftet for 2015 "Vaklende, men voksende" handler om sivilsamfunnet og grasrotaktivisme i Afghanistan. Ungdom, sosiale medier, journalisters kår og barns situasjon er blant mange spennende temaer som dekkes. Last ned (pdf)

Temahefte 2014

Last ned temahefte fra Afghanistankomiteen "Afghanistan 2014" her. 2014 var et skjebne år for Afghanistan med valg og tilbaketrekking av utenlandske styrker. Hva stod på spill? Last ned (pdf)

Temahefte 2012-13: Afghanistan etter NATO

Hva bør du vite om Afghanistan? I vårt temahefte kan du lese om det som har skjedd i landet de siste elleve årene. Vi ser også fremover, og stiller både kritiske og relevante spørsmål om Afghanistans fremtid. Last ned (pdf)

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad