th-menu search
Bilde: Publikasjoner

Publikasjoner

Medlemsbladet Afghanistan-Nytt ble utgitt første gang i 1981, siste i 2009. Nesten alle årganger er lagt ut og det jobbes med å legge ut de siste. Det at bladene blir tilgjengelig elektronisk er spennende fordi de er en unik historisk kilde til kunnskap om Afghanistan og Afghanistakomiteens arbeid. I dag gir Afghanistankomiteen ut en mindre publikasjon årlig, et temahefte. Målet med temaheftet er å gi innsikt i dagens situasjon i Afghanistan.

Afghanistankomiteens temahefter

A-Nytt 2000-tallet

A-Nytt 1990-tallet

A-Nytt 1980-tallet


Om A-nytt

Sovjet ut av Afghanistan var den viktigste parolen for Afghanistan-komiteen i Norge på 1980-tallet. Afghanistan-Nytt fulgte Mujahedeen ved fronten, rapporterete om den humanitære katastrofen krigen medførte og satte politisk dagsorden i Norge. Afghanistankomiteens medarbeidere og andre Afghanisankjennere rapporterer fortsatt om situasjonen i Afghanistan gjennom medlemsbladet. Vårt elektroniske arkiv gir en unik mulighet til kunnskap om Afghanistan.

 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad