th-menu search

Denne siden finnes ikke (404)

Det kan skyldes at siden er flyttet, har fått ny adresse eller ikke finnes.

Du kan forsøke å finne siden ved:Missing document (404)

The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is unavailable.

Please try the following:

  • Goto the homepage.
  • Try to search.
  • Make sure that the address it is spelled correctly.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad