th-menu search
Bilde: Om Afghanistankomiteen

Om Afghanistankomiteen

Afghanistankomiteen (Norwegian Afghanistan Committee) er en medlemsbasert, partipolitisk uavhengig, ikke-religiøs og ikke-kommersiell solidaritetsorganisasjon. Forkortelsen NAC brukes på norsk og engelsk.

I Norge arbeider Afghanistankomiteen for å fremme kunnskap om Afghanistan i Norge, fremme gjensidig forståelse og vennskap mellom det agfhanske og det norske folk og bidra til utviklingen av et selvstendig, demokratisk og fredlig Afghanistan.

Vi organiserer arrangementer, seminarer, kurs og debatter, driver pressearbeid, og politisk påvirkningsarbeid rettet mot norske beslutningstagere for at norsk politikk overnfor afghanistan er til fordel for en rettighetsbasert utvikling i landet. 

Innsamling til våre utviklingsprosjekter i Afghanistan er også en viktig del av arbeidet vårt i Norge.

Integrert landsbygdutvikling er et begrep som dekker mesteparten av Afghanistankomiteens arbeid i Afghanistan. Det vil si at vi bistår bygdesamfunn med å oppnå en bærekraftig forbedring av leveforholdene ved alle sider av dagliglivet. Dette er hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Vi har et omfattende programarbeid i mange deler av landet. 

Les mer om vårt arbeid her og les vår siste årsrapport her


Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad