th-menu search

Bli vennskapsskole

Ønsker du at din skole skal bli vennskapsskole gjennom Afghanistankomiteen? Les mer om hva det innebærer her.

Hva får du?


Utveksling
Din skole får kontakt med en skole i Afghanistan - en vennskapsskole. I begynnelsen av skoleåret avtaler din skole og vårt sekretariat hva som skal utveksles. Opplegget tilpasses i henhold til alderstrinn og skolenes ønsker og behov. Det samme gjør skolen i Afghanistan. Vårt kontor i Oslo koordinerer utvekslingen i samarbeid med kontoret i Kabul. Eksempler på utveksling er felles skoleprosjekter, direktekontekt via skype, tegninger, bilder, brev på engelsk, dikt og annet.   

Besøk fra Afghanistankomiteen i Norge
Skolen din får besøk av Afghanistankomiteen 1-2 ganger i løpet av året. Ett av besøkene vil omhandle Afghanistan. Det andre vil handle om vennskapsskolen i Afghanistan.

Pedagogiske opplegg/faglig tilbud
Tilbud om pedagogiske opplegg tilpasset ulike trinn. Disse omhandler historie, kultur, religion og politikk. Det anbefales at disse gjennomføres i forkant av besøket fra Afghanistankomiteen. Les mer. 

Hva gir du?

Som del av vennskapssamarbeidet driver skolen innsamlingsarbeid. Pengene vil gå til prosjekter på vennskapsskolen i Afghanistan, og til Afghanistankomiteens utdanningsprogram. Forslag til innsamlingsmetoder er julemarked, vennskapsdager med basar, innsamlingsløp og arrangementer osv….bare fantasien setter grenser her.

Ta kontakt med oss hvis dette høres spennende ut.

Send mail til organisasjon@afghanistan.no 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad