th-menu search
Bilde: Rollespill: Rødt gull i Mes Aynak

Rollespill: Rødt gull i Mes Aynak

"Rødt gull i Mes Aynak" er et spennende rollespill om store penger, historiske skatter, og forholdet mellom bærekraftig utvikling og økonomisk vekst. Rollespillet er utviklet for hovedsakelig videregående skole. Det kan også brukes av 10. trinn på ungdomsskolen, folkehøgskole og alle andre interessert i Afghanistan. Det er tilpasset flere kompetansemål i lærerplanen. Se til høyre på denne nettsiden.

Rollespillet krever noe forberedelser fra deltakerenes side. De må se en 30 minutters film, lese bakgrunnsinformasjon og innstudere roller i grupper. Den ideelle størrelsen på gruppa som gjennomfører rollespillet er 25 personer, dvs fem på hver gruppe. Minimum er 10 personer. Er det fler enn 25 elever, lager hver gruppe flere roller basert på den rollelista som er i rollebeskrivelsen. Er de færre, er det viktigst å besette rollene som står øverst på listene.

Lærerveiledning/bruksanvisning:

For en skoleklasse gjennomføres "Rødt gull i Mes Aynak" på følgende måte:

  1. Klassen deles inn i fem grupper. Bakgrunnsinformasjon og rollebeskrivelsene deles ut. Elevene ser filmen på ca 30 minutter.
  2. Hjemmelekse/i timen: elevene leser bakgrunnsinformasjonen.
  3. Innstudering av roller. Elevene setter seg inn i rollebeskrivelsene og får tid til å drive research. De skal også velge et navn. Strengt tatt kan dette gjøres på en dobbelttime, men det kan være en fordel å spre denne delen utover noen dager. Elevene kan avtale å gjøre undersøkelser på egenhånd. De kan også drive lobby-arbeid. Det er ikke hensiktsmessig å bruke mer enn 3-4 skoletimer på dette.
  4. Selve rollespillet er forhandlinger om en avtale. Gruppe 5 leder forhandlingene. Det er derfor viktig å sørge for at denne gruppa er sterk helt fra starten av. Elevene skal komme frem til et endelig avtaleutkast delegasjonene kan signere på. Denne delen tar minimum 45 minutter. Forhandlingene kan deles opp og gjennomføres på to separate skoletimer. Konkret gjennomføringsplan står i rollebeskrivelsene.

 

Dette trenger du:

Alle dokumenter kan lastes ned fra rollespillets ressursside: Rødt gull i Mes Aynak.

Utstyr til å se youtube-film

Enten må all instudering skje på skjerm, ellers må de fem rollebeskrivelsene printes ut. Det kan hende at det er best at hver elev har sin egen kopi.

Gruppe 5 trenger en pc/mac under forhandlingene slik at de kan skrive inn endringer i avtaledokumentet underveis

Den endelige avtalen printes ut i et eksemplar. Den underskrives av alle delegasjoner. De skal også ta hverandre i hendene for å markere avtaleinngåelse.

Afghanistankomiteen setter pris på å få tilsendt en elektronisk versjon av den ingåtte avtalen. Det er interessant for oss å se hvilke endringer delegasjonene måtte gjøre for å kunne signere avtalen. Send oss gjerne også ros og ris. Bruk følgende adresse: info@afghanistan.no

 

Alt du trenger til gjennomføring

Bakgrunnsinformasjon, film og rollebeskrivelser finner du på rollespillets ressursside. Klikk her for å komme dit.

 

Kilder og virkeligheten

Rollespillet er basert reelle kilder, men er noe forenklet sammenlignet med virkeligheten. Det meste som er del av plottet og som står i avtaletekst og rollebeskrivelser er høyst sannsynlig. Men det som er ganske usansynlig er at lokalbefolkningen får delta med en delegasjon. Dette er dessverre aldri tilfelle. Dette til tross for at det som oftest er en forutsetning for å lykkes. Det hender derimot at representanter, dvs sentrale personer fra landsbyer blir invitert inn. Men det er sjeldent at disse representerer lokalbefolkningens interesser i sin helhet. Derfor blir stemmen til den jevne afghaner, de fattigste av de fattige, aldri hørt. Det er pengene som teller.

Ressursside - Rødt gull i Mes Aynak

/Prosjekt/ Dato: 18.06.2013

Her finner du alt du trenger til gjennomføringen av rollespillet. Det består av noe forarbeid og rollebeskrivelser som innstuderes gruppevis. Les mer

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad