th-menu search

Vennskapsskoler

Afghanistankomiteen har på det nåværende tidspunkt tre par vennskapsskoler. Kronhengen skole i Bergen er venner med Girls No 2 School i Faizabad, Badakhshan. Vinderen skole i Oslo er venner med Gul Dara litt nord for Kabul. Sulitjelma er venner med Ganda Chashma, også i Badakhshan. Gjennom utveksling av brev, bilder og erfaringer blir elevene kjent. De lærer også mye om Afghanistan, og det å bo i et land som er helt annerledes enn Norge.

Afghanistankomiteen ser på vennskapsskolearbeid som viktig solidaritetsarbeid. Målet er å skape kontakt mellom barn og ungdom i to veldig forskjellige land. Det er lett for elevene i begge land å se forskjellene mellom dem; i muligheter, i materielle goder, kultur og religion. Men når de deltar i vennskapsskoleopplegget ser de også likhetene. De har drømmer, følelser, interesser og egenskaper uansett hvor de bor i verden. De norske elevene involvert i Afghanistankomiteens vennskapsskolearbeid har et stort engasjement for Afghanistan og for vennskapsskolen sin. Gjennom kontakt med elevene i Afghanistan lærer de om livets realiteter, samtidig som de får økt sin fagkunnskap om sentrale begreper og problemstillinger.

Afghanistankomiteens vennskapsskoleprosjekt består av flere elementer.

Lære om hverandres land

Elevene i Afghanistan lærer om Norge. Elevene i Norge lærer om Afghanistan. Skolene mottar besøk fra Afghanistankomiteen i løpet av skoleåret. Elevene i Norge har også tilbud om undervisningsopplegg om Afghanistan. Disse er tilpasset sentrale kompetansemål i lærerplanen. Disse er tilgjengelig for alle skoler. Se her.

Utveksling

Elevene utveksler erfaringer, brev, bilder, tegninger, håndarbeider og erfaringer gjennom skoleåret. Opplegget utformes i henhold til klassetrinn og skolenes behov og ønsker. 

Innsamling

Skolene i Norge samler inn penger til vennskapsskolene sine, og til Afghanistankomiteens utdanningsprosjekter. Kronhengen skole samler inn penger på sin årlige julemesse. Vinderen har sine vennskapsdager på vårparten. Pengene brukes til vedlikehold, undervisningsmateriell, lekeapparater og andre nødvendigheter ved skolene i Afghanistan, og til andre deler av Afghanistankomiteens undervisningsprogram i landet. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad