th-menu search
Bilde: Forvaltning av naturressurser
 Foto: Ronny Hansen
Foto: Ronny Hansen

Forvaltning av naturressurser

Afghanistans naturressurser kan brukes på en mer effektiv og bærekraftig måte. Mens vannet blir lite brukt i landbruket, lider beitemark og skog under for stort press. Noen steder har dette blitt til en ond sirkel, noe som øker sjansene for naturkatastrofer.

Natur under press

Utrygghet og ekstrem fattigdom har tatt på Afghanistan. Over 30 år med konflikt har for lengst skrudd tilbake fremskrittene i landbruket som ble gjort i 1960- og 70-årene. Befolkningsvekst, overbeiting, avskoging, uforsvarlig bruk av naturressurser og ødeleggelse av 2000 år gamle vanningssystemer har noen steder ført til sammenbrudd i et intakt økosystem.

Dette er tydelig rundt hovedstaden Kabul, som en gang var en grønn oase, omgitt av frodige våtmarker og rikt jordbruksland. I dag er innsjøen Kole Hashmat Khan den eneste vannkilden som er igjen av våtmarkene, og selv den tørker opp mot slutten av sommeren. Byen er beryktet for sin luftforurensning, som blir verre når tørre vinder bringer støv fra det tørre landskapet omkring.

Tørke og dårlig vannforvaltning

Tørke er et voksende problem i Afghanistan. Foto: isafmedia, CClicense.

Bare en tredjedel av vannet fra regn og snøsmelting i Afghanistan blir nå brukt, og ikke på en særlig effektiv eller produktiv måte. Noen områder av Afghanistan får mindre vann enn de fikk før på grunn av ikke-bærekraftig vannforvaltning eller hyppige tørkeperioder. På toppen av det er befolkningen i raskt vekst. United Nations Environmental Program anslår derfor at "i 2025 vil mengden av vann som er tilgjengelig per person falle med en tredjedel fra 2004 nivåer". I 2050 vil hvert menneske bare har tilgang til halvparten av vannet de hadde i 2004.

Konflikthåndtering viktig for naturressursforvaltning

Konflikter om land og vannressurser er allerede en realitet. I 2013 anslo en afghansk parlamentarisk komité at mektige personer ulovlig  hadde konfiskert over 500.000 hektar land. Hvis anslaget er riktig, kan nærmere 7% av all dyrkbar jord i Afghanistan ha blitt tatt fra folk som tidligere var avhengig av den jorda til mat.

Konkurranse om jord og uenighet om hvem som rettmessig kan bruke jorda fører ofte til ikke-bærekraftig arealbruk. Altfor mange dyr som beiter på samme beiteområde fører til forringelse av beiteland. For mange mennesker som samler brensel fra den samme skogen, eller samler trevirke for å selge i markeder, kan ødelegge en skog. Derfor avhenger bærekraftig arealbruk noen ganger mindre av metoder enn av konflikthåndtering.

Ond sirkel

Fjellsidene i Badakshan blir enda mer utsatt for flom, ras og snøskred hvis skogen blir ødelagt. Foto: Elisabet EikåsIkke-bærekraftig arealbruk er direkte knyttet til naturkatastrofer og kan skape en ond sirkel. Når en beite er blitt overbeitet, hogger bøndene ofte ned skogen for å lage nye beitemarker for dyrene sine. Imidlertid er skogdekke en naturlig beskyttelse mot flom, jordras og snøskred. Hvis det nye beitet blir ødelagt av et jordskred, vil enda mer skog måtte ødelegges for å lage et nytt beite. Dessverre så setter bevisst avskoging av denne typen noen ganger folks hjem og liv i direkte fare. I 2009 omkom nesten 1200 mennesker i flom og 29.000 husstander ble rammet. Selv om afghanerne alltid har vært utsatt for naturkatastrofer, har omfattende avskoging økt risikoen.


Kilder:

Afghan agriculture e-portal, maintained by the University of California, Davis.

Afghanistan: Priorities for Agriculture and Rural Development, World Bank.

Natural resource management and peacebuilding in Afghanistan, United Nations Country Team (2013).

Wildlife Conservation Society Afghanistan, på nettsiden Wild places > Kabul, www.wcs.org.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad